torsdag 28 februari 2008

Mobiltelefoni försämrar spermier

Forskare vid Cleveland Clinic Foutndation har hittat tydliga samband mellan mobiltelefonpratande och dåliga spermier. Män som pratade i mobiltelefon mer än fyra timmar per dag hade både färre spermier och fler med skador. Exakt vad sambandet beror på är dock inte klarlagt. Bland annat spekuleras det kring temperaturförändringar.

Det är en stor vetenskap hur man ska bli så fertil som möjligt. Omega-3 (DHA) är bra att äta eftersom denna fettmolekyl finns i spermier, men också i hjärnan, ögats synceller och i hjärtats muskler. Däremot bör man akta sig för en mängd gifter. Dessa gifter kan finnas i mer oväntade produkter, som parfymer. Greenpeace slog för några år sedan larm sedan de upptäckt att det fanns ftalater i flera populära parfymsorter. Förutom att locka till sig män medförde parfymen försämrad fortplantningsförmåga för den infångade mannen. Parfymen kunde dessutom vara skadlig för bröstmjölken och hormonsystemet.

Vi som följer den här bloggen minns också att DN nyligen gick ut och berättade om hur gifter som skadar spermier också ärvs. Avkommorna fick nedsatt fortplantningsförmåga och njurfunktion liksom förvuxen prostata. Effekterna behölls i upp till fyra generationer.

Eftersom varje individs existens strikt biologiskt går ut på att föröka sig och få attraktiva avkommor som sprider ens gener vidare så är dessa gifter och annan negativ påverkan mot mannens spermier oerhört viktigt att undvika. Rapporter om mobiltelefoni och dåliga spermier har presenterats tidigare och fler kommer säkert. Forskare verkar vara enade om farorna. Frågan är dock vad anledningen är så man vet vad de tär man ska undvika.


Läs mer:
Allt om barn: Sluta prata i mobiltelefon för spermiernas skull
SvD: Omega-3 säljs med falska löften
DN: Exponering för gifter påverkar spermier
Aftonbladet: "Kändisparfymer skadar spermier"
Aftonbladet: Mobilen förstör dina spermier (från 2004)
DN: Mobiltelefon ökar risken för cancer (från 2002)
Sydsvenskan: Rökare har färre spermier
Luft till salu: Gifterna ligger kvar i kroppen i flera generationer
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , Twingly

Falsk skinka, fiberbrist, kattmat och TBC

Lite dåligt med tid så detta inlägg blir istället några länkar till texter på nätet.

Skinkreklam ändras efter SvD-artikel
Svenska Dagbladet berättar att tillverkaren av Lönnebergaskinkan nu lovar att ändra sin reklam. Luft till salu har tidigare skrivit om hur tillverkaren Atria Chark och Deli blivit anmälda för sin ”naturliga” skinka som innehöll en mängd mindre naturliga ämnen. Ett steg i rätt riktning men framme är vi inte förrän de onaturliga ämnena försvinner.

Livsmedelsverket: Barn bör äta mer fibrer
Livsmedelsverket har undersökt matvanorna hos barn och kommit fram till att barn i snitt äter 13 gram kostfiber per dag, när de borde få i sig mellan 15 och 23 gram.

Karin Ahlborg: Därför äter jag kattmat
Kvällspressen ska alltid sticka ut. Gör de inte rubriker om sexchocker så är det Filip eller Fredrik som ätit sin egen röv. Därför läste jag inte denna text först. Men nu när jag gjort det såg jag att den ju faktiskt var ganska bra. Äter man katt- och hundmat så slipper man de värsta produkterna som stoppas i mat för människor.

Extremresistent TBC i 45 länder

Vetenskapsradion rapporterar att den extremt resistenta formen av TBC, som knappt någon medicin biter på och som hittades så sent som för två år sedan nu finns i 45 länder. Illa.

Tobaksfakta
Ingen artikel men en bra och informativ sida.

Med dessa länkar önskar jag er en givande läsning. Jag ska snart ta mig tid att komma med egna texter igen.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Twingly

onsdag 27 februari 2008

Miljöfarliga sopbilar i Trelleborg

Föreningen Gröna bilister kritiserar Trelleborgs kommun för deras bristande miljöansvar. Anledningen är att ingen av kommunens sju sopbilar lever upp till den senaste miljöklassningen och den äldsta bilden är hela 15 år gammal.

– Gamla bilar innebär höga utsläpp av cancerframkallande allergena partiklar och övergödande och försurande kväveoxider. Det är särskilt allvarligt när det handlar om sopbilar eftersom de alltid befinner sig bland oskyddade medborgare, säger Mattias Goldman på Gröna bilister, till Trelleborgs Allehanda

Gröna bilister menar att kommunerna bör byta ut sopbilarna mot gasdrivna bilar. Detta skulle även skynda på etableringen av tankställen för fordonsgas. Genom att sopbilarna kör väldigt mycket skulle de också medföra en stor skillnad på utsläppen.

Trelleborg har inga planer på att byta ut bilarna, bortsett från den äldsta som snart kommer att tas ur drift.


Läs mer:
Trelleborgs Allehanda: Smutsigt när soporna hämtas
Gröna bilister
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Twingly

tisdag 26 februari 2008

Noaks fröark på Svalbard

Idag invigs ”domedagsbunkern” på Svalbard i Norge. ”Domedagsbunkern” är ungefär lika drastiskt som det låter. I bergsrum på Svalbard ska man bevara frön från så många växter som möjligt för att kunna återskapa växterna om de skulle utrotas i exempelvis krig eller vid naturkatastrofer.

När alla människor skjutit ihjäl varandra, klimatet haft ihjäl en mängd växter och något kärnkraftverk med ett ”boff” utrotat den sista växtligheten så kan utomjordingar i framtiden leta sig ner i bergutrymmena på den norska ishavsön och utifrån denna fröbank återskapa växtligheten på jorden.

Fullt så drastiskt behöver det naturligtvis inte bli, jag gillar att överdramatisera. En art kan dö ut på grund av att den trängs ut av andra växter eller förvandlas till en ny art genom förädling och manipulation.


Fotot visar genbanken på Svalbard under byggets gång

Norge har finansierat byggandet av lagret men fröna kommer från hela jorden. Sverige har bidragit med 12 600 fröprover. Det handlar bland annat om havre, korn, vete, ärter, kål och andra grönsaker. Den största sändningen kommer från Filippinerna som bidraget med 70 000 fröprover som ska förvaras i 18 minusgrader för att kunna bevaras.

Denna genbank kan förhoppningsvis hjälpa till att återställa naturen när människan ställt till det.


Läs mer:
DN: "Domedagsbunkern" invigs på tisdag
DN: Afrikanska fröer fryses på Svalbard
The Global Crop Diversity Trust
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag 25 februari 2008

Sundare liv motverkar psykisk ohälsa

SkrietEn undersökning visar att det främst är människor med en ohälsosam livsstil som drabbas av depressioner och inte tvärtom, dvs människor med depressioner som dras till en ohälsosam livsstil, skriver docent Sarah Wamala, lektor vid Karolinska institutet och avdelningschef vid Centrum för folkhälsa, samt Johanna Ahnquist, utredare vid Statens folkhälsoinstitut i Dagens Nyheter. Undersökningen bygger på en enkät som fyllts i av 26 000 män och 30 500 kvinnor i åldern 18-24 år.

Skribenterna skriver att ohälsosamma matvanor, stillasittande, rökning och hög alkoholkonsumtion påverkar så mycket som drygt 60 % av den påverkbara ohälsan och förtida dödligheten enligt ledande forskare inom institutioner som WHO, Världsbanken, EU och OECD. Men förutom en mängd sjukdomar som Hjärtkärlssjukdomar, stroke, vissa typer av cancer, kroniska andningsrespiratoriska svårigheter och typ 2-diabetes så kopplas nu den ohälsosamma levnadsföringen till psykisk ohälsa.

28 procent av kvinnorna och 35 procent av männen i nämnda undersökning rapporterade endast en ohälsosam livsstilsfaktor medan 3 procent av kvinnorna och 4 procent av männen rapporterade tre till fyra ohälsosamma livsstilsfaktorer. När man sedan jämförde personer med hälsosamma levnadsvanor och dem med flera ohälsosamma livsstilsfaktorer upptäckte man att risken för psykisk ohälsa var mycket högre hos dem med ohälsosam livsstil.

Högst risk för psykisk ohälsa ger fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol.

Skribenterna vill att hälso- och sjukvården bör arbeta förebyggande för livsstilsförändring eftersom dessa åtgärder dels är bra mot flera sjukdomar som direkt kopplas till ohälsosamt leverne men också mot psykisk ohälsa.

Därmed kommer man inte på en viktig fråga. Vad ska sjukvården vara till för? Idag är sjukvården i allt för hög grad till för att bota sjukdomar, inte för att förebygga sjukdom. Are Waerland sa ofta att ”Det finns inga sjukdomar, bara livsföringsfel”. I mångt och mycket stämmer detta. Om sjukvården skulle arbeta förebyggande så skulle samhället spara stora belopp (man måste tala i pengar för att politiker ska hörsamma det man har att säga) och många människor skulle må bättre.

Det finns många anledningar till att leva sund. Men i grunden handlar allt om att man genom en sund livsföring lever längre och mår bättre.


Läs mer:
DN: "Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa"
Dagen: Fysisk inaktivitet ökar risken för psykisk ohälsa
DN: Mot eget ansvar (kritisk ledare)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Gratis busskort för gamla i Kristianstad

Biogasbuss i KristianstadFrån den 1 mars kommer alla som är 75 år eller äldre att få åka buss gratis, skriver Kristianstadsbladet. De gamla kommer att få ett seniorkort som gäller på stads- och regionbussarna samt för kvällstaxi.

Naturligtvis inför kommunen detta för att spara pengar på färdtjänst men ur en strikt miljöaspekt är det naturligtvis av godo ändå. Om de gamla lätt och gratis kan ta sig överallt i kommunen så blir det färre bilresor. Ett steg i rätt riktning alltså.

Totalt är det 7 200 seniorer som kommer att få det nya seniorkortet. På flera håll i landet har busskorten blivit dyrare de senaste månaderna. Detta är naturligtvis urdumt. Visserligen kanske många väljer att gå eller cykla kortare sträckor istället för att åka buss men samtidigt väljer många att köra bil istället för att åka kommunalt. Med bilen kommer man ända fram dit man ska och om man inte tjänar på att åka kommunalt så är det få som väljer att göra det.

Jag applåderar att 75-plusarna får fri kollektivtrafik och hoppas att det efter hand sjunker i åldrarna.


Läs mer:
Kristianstadsbladet: Seniorer får åka buss gratis
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Olika miljögifter stärker varandra

Uppsala UniversitetNär vi får i oss flera olika miljögifter så förstärks varje enskilt gift i kroppen, menar Celia Fischer som doktorerat i ämnet och genom forskning där hon utsatt möss för olika gifter kunnat studera sambandet. Uppsalaforskaren Celia Fischer menar att det kan finnas samband mellan våra vanligare miljögifter som PCB och bromerade flamskyddsmedel och sämre minne och inlärningsförmåga och adhd.

Mössen utsattes för små doser av ämnena. Doserna var så små att de låg under de nivåer som normalt ger symptom. Tillsammans gav dock de låga giftdoserna inverkan på djuren. Mössen som förgiftats med flera gifter behövde längre tid för att hitta mat och hade svårare för att hitta. De blev även hyperaktiva.

Vad gäller människor kan man konstatera att barn på Färöarna ofta drabbas av utvecklingsstörningar till följd av kvicksilver som finns i fisken som de äter medan barn på Seyshellerna i Indiska oceanen inte har sådana symptom trots att de får i sig lika mycket gift. Barnen på Färöarna får dock också i sig PCB genom valspäck och valkött vilket tillsammans ledes till störningar i nervsystemet, säger Cecilia Fischer till Sydsvenskan.


Läs mer:
Expertsvar: Kombinationen av flera miljögifter gör dem mer skadliga
SvD: Giftcoctail ger skador på nervsystemet
Uppsala Universitet: Developmental Neurotoxicity in Mice Neonatally Co-exposed to Environmental Agents
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag 24 februari 2008

Köttfusk hos grossister

Det är inte bara hos olika Ica-handlare som det fuskats med kötthanteringen. Länstidningen i Östersund intervjuade den 22 februari en företagare med lång bakgrund i livsmedelsbranschen. Företagaren menar att det talats alldeles för lite om fusket med utgången mat. Senast för någon vecka sedan hade han blivit uppringd av en leverantör som ville sälja ett parti filé som hade blivit för gammalt. Företagaren menar att denna typ av erbjudanden är vanliga. Grossisten föreslog denna gång att han kunde sälja den gamla filén vidare till någon restaurang.

Företagaren tar också upp ett tidigare exempel där en vara som såldes som fint svenskt hjortkött visade sig vara renkött från Ryssland.

Den 15 februari kunde Expressen berätta om en grossist som märkt om gammal mat och sedan sålt den till ett gatukök i Småland. Polisen hade fått ett anonymt tips och utreder nu händelsen.

När jag ändå skriver om grossister så pekas de även ut som miljöbovar i Länstidningen Östersund den 22 februari. Medan vanliga konsumenter blir allt duktigare på att sortera sitt avfall så är många butiker och restauranger samt matgrossister motsatsen. Vid Gräfsåsens avfallsanläggning i Östersund kan de konstatera att det slängs mängder av glasburkar, konserver och plastförpackningar i den kompostanläggning som ska bli matjord. De som slänger detta är just företag, och inte konsumenter.


Läs mer:
Länstidningen Östersund: Stefan blev erbjuden att köpa gammal fläskfilé
Expressen: Grossist misstänks sälja gammal mat
Länstidningen Östersund: Grossisternas dåliga sopsortering vållar problem på Gräfsåsens soptipp
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Björn Gustafsson

Den här bloggen ska egentligen handla om miljö och hälsa och helst ur ett konsumentperspektiv. Men det är inte mitt fel att en av Sveriges idag roligaste komiker sjöng om Carina Berg istället för om omega-3 eller klimathotet. Jag måste visa den ändå. Filmen är från gårdagens Melodifestivalen. Synd att låten inte tävlade. Den hade gått långt, i Sverige i alla fall.

Jag kan inte lova att jag aldrig mer publicerar saker som inte har med bloggens hjärtefrågor att göra, men ska försöka hålla mig till fastslaget tema. Men visst är han rolig?!


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Tingly

Klimatmärkning på gång

EU-blomman är EU:s gemensamma miljömärkning och motsvarar Svanen som vi länge haft i Norden. Syftet med EU-blomman är att man ska kunna hitta produkter med höga krav på miljö, hälsa, funktion och kvalitet var man än befinner sig i EU utan att behöva vara insatt i nationella symboler.

I en artikel i ETC skriver Sven-Olof Ryding som är vd för Miljöstyrningsrådet om planer på att låta EU-blomman informera om hur produkter påverkar klimatet. Idag finns det ingen miljömärkning som informerar om klimatpåverkan och där skulle EU-blomman kunna fylla ett tomrum.

Om produkter fick information om sin klimatpåverkan så skulle kunder aktivt kunna välja den vara som är bäst för klimatet och butiker skulle kunna bygga sin marknadsföring kring detta till vinst för både företaget och miljön. Miljövänliga varor går nämligen bättre än någonsin både i handeln och på börsen. Enligt Ryding efterfrågar sju av tio tips på vilka varor och tjänster de ska välja för att minska koldioxidutsläppen.

I juni ska Miljöstyrningsrådet presentera sitt förslag till ett enhetligt klimatmärkningssystem inom ramen för EU-blomman. Jag tror det kommer bli svårt att få fram ett helt pålitligt system, inte minst som många varor är i ständig förändring med nya grossister på vägen, små förändringar i ingredienserna osv, men jag hoppas att systemet kan bli någorlunda pålitligt.

Märkning av detta slag kommer att öka medvetandet hos konsumenter och redan medvetna kommer ha svårt att inte välja de mest miljövänliga varorna.


Läs mer:
ETC: Låt EU-blomman bli ny klimatguide
EU-blomman
Ekonominyheterna: Biobränsle bättre än börsen
Miljöstyrningsrådet
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Böckerna du inte får missa på bokrean!

Nu närmar sig årets stora bokrea, en av våra allra roligaste traditioner om ni frågar mig. Jag passar alltid på att köpa en mängd böcker på bokrean. Först köper jag ett gäng som jag ”måste” ha när bokrean öppnar. Därefter besöker jag bokhandlar i alla städer jag passerar medan bokrean pågår och hittar ibland ytterligare fynd. Mot slutet av bokrean är det sedan vanligt att många bokhandlar sänker priset ytterligare, ofta halva rea-priset på en mängd titlar. Då brukar det bli ytterligare några titlar.

Jag tänkte ge några tips på böcker som jag hittat på denna bokrea som börjar den 26 februari. Många titlar finns hos flera bokförsäljare men jag har valt att hänvisa till Adlibris för att det är där jag tittat mest. Flera av titlarna kommer ändå köpas i den lokala bokaffären eftersom jag tycker det är viktigt att stödja dem. Väldigt många bokhandlare har tvingats stänga sina butiker och det är tråkigt. Jag köper helst böcker efter att ha fått stå och bläddra lite i dem först, känt på kvalité och vikt, format och papperssort osv. Blir det någon krona dyrare så väljer jag därför ändå hellre en bokaffär i stan än att handla på nätet.

Här följer dock lite titlar jag intresserat mig för:

Bitten Jonsson och Pia Nordström: Sockerbomben : bli fri från ditt sockerberoende

SockerbombenJag har inte läst boken men fått den rekommenderad. Därför hamnar den i min bokkorg. Den här boken beskriver vad sockerberoende är och genom ett test kan man mäta sin egen sockerkänslighet. Boken innehåller dessutom råd och tips om hur man tar sig ur sitt sockerberoende. Boken förklarar också varför det är viktigt att ta sig ur sitt sockerberoende. Dessutom ska boken vara lättläst.

Orla Zinck och Torben Hallas-Möller: E-nummerboken : konserveringsmedel, smakförstärkare, färgämnen, sötningsmedel : effekter och biverkningar

E-nummerbokenE-nummerboken har jag skrivit om och hänvisat till flera gånger på bloggen. Jag tycker att boken är oerhört praktisk. Den hamnar inte i min bokkorg eftersom jag redan har den men skulle jag vara tvungen att bara rekommendera en enda bok så skulle det vara den här. Den är oerhört användbar. I boken finns alla e-nummer uppräknade och till varje nummer ingår information om vad det är, eventuella risker för hälsa och miljö och varför det tillsätts. Boken innehåller också ingredienser som inte har e-nummer men som ofta tillsätts i mat och andraprodukter vi köper. Boken är ett starkt vapen mot oseriösa livsmedelsproducenter.

Mikael Persson och Bodil Sjöström: Klimatsmart : din guide till en miljövänligare vardag

KlimatsmartDet här är en bok som jag ofta stått och tittat på och bläddrat i men aldrig köpt. Anledningen har varit att priset har varit ganska saftigt. Omslaget är dessutom inte det snyggaste. Nu när den kommer på bokrean så passar jag dock på. Alltid kan man ju lära sig något och jag tillhör dem som alltid hellre tar till mig kunskap från en bok än från en datorskärm. Boken innehåller tips på hur du i din vardag kan medverka till en bättre miljö. Om många tar till sig små tips kommer det bli stora förändringar. Därför köper jag boken och kan förhoppningsvis bli lite klokare och lite jobbigare mot människor i min omgivning med små tips på vad de också borde göra.

Jeremy Leggett: Till sista droppen : Den kommande oljekrisen och de nya lösningarna

Till sista droppenAv beskrivningen tycker jag att boken låter intressant. Jag har dock aldrig hört talas om den tidigare. Den tillhör därför inte de böcker som köps i första omgången, men kanske senare. Frågan är dock intressant. Vad händer om oljan tar slut? Hela mänskligheten tycks idag vara beroende av olja. Vad gör vi när vi inte längre har någon?

Allen Carr: Äntligen icke-rökare! - det enkla sättet att sluta

Äntligen ickerökareBoken finns inte med på Adlibris bokrea men jag har sett den i andra kataloger. Jag behöver inte denna bok, men den rekommenderas av många som haft den till hjälp när de slutat röka. Författaren Allen Carr dog i december 2006 i lungcancer. Man hade upptäckt cancern i juni och den var då långt framskriden. Allen Carr slutade röka 1983 efter att ha rökt många paket om dagen. Sedan dess har han arbetat med att få människor att sluta röka och har då själv utsatts för mycket passiv rökning. Hans vänner menade att den passiva rökningen säkert bidragit till hans sjukdom.

- I så fall var det värt det priset att kunna hjälpa minst tio miljoner människor att sluta röka, sade han i en intervju i somras.

Det är de böcker jag just nu tänkt rekommendera. Kanske skriver jag senare om böcker som jag köpt under den långa bokrean. Vi får se. Min plånbok säger nej men min kunskapstörst ropar ja. Vi får se vem som vinner.

Innan någon skäller ut mig för att jag kommer med pekpinnar så vill jag dock påpeka att rubriken är mer retorisk än bokstavlig. Ni får missa böckerna om ni vill. Jag tvingar ingen att läsa något.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,
Twingly

lördag 23 februari 2008

Ennart fortsätter avslöja Omega-3

SvD:s journalist Henrik Ennart fortsätter granska Omega-3. Jag tycker att han gör en fantastisk insats. Själv åker jag bort till bekanta om vet inte hur länge jag blir borta. Jag vill dock rekommendera artikeln Experter kräver tydlig märkning som bland annat avslöjar Becel (Äntligen!) samt artikeln Värphöns utmanar feta fiskar. Jag hoppas kunna skriva mer om Omega-3 under helgen men kan inte lova något.

fredag 22 februari 2008

Bra Omega 3-guide

Till Svenska Dagbladets utmärkta artikel om Omega-3 finns en ”frågor och svar”-artikel om Omega-3. Även denna är författad av Henrik Ennart och ger oerhört bra och enkel kunskap om Omega-3. Bara denna kunskapsruta är i sig suverän.

Ni kan (och bör) läsa artikeln själva genom länken nedan men jag återger lite av kunskapen här. Vad skiljer de olika fettsyrorna som alla kallas Omega-3 åt?

ALA (alfa-linolensyra) bildas i växter och spelar en central roll i fotosyntesen. ALA fungerar som ett förstadie till EPA och DHA som bildas hos djur.

EPA (eicosapentaensyra) spelar en central roll i kommunikationen mellan kroppens celler.

DHA (docosahexaensyra) finns i känsliga organ som hjärnan, ögats synceller, i spermier och hjärtats muskler.

EPA/DHA som vi får genom fisk och fiskolja minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Studier tyder också på att det skyddar mot demens och kan skjuta fram mildare formare av Alzheimers, men forskningen har än så länge gjorts i för liten skala för att man med säkerhet ska kunna säga att så är fallet. Det är än så länge oklart om Omega-3 skyddar mot cancer. Viss forskning menar också att EPA/DHA hjälper läs- och skrivförståelse samt är bra för hyperaktiva barn, lindrar en del depressioner mm.

Det låter ganska rimligt med tanke på att EPA/DHA finns i hjärnan. Enligt Svenska Dagbladet tycks dock inte vegetarianer drabbas av fler hjärtsjukdomar, snarare tvärtom. Däremot står inget om hur hjärnan drabbas av att inte få något tillskott av EPA/DHA.

Enligt en artikel i Medicallink finns det dock starka vetenskapliga bevis för koppling mellan intelligens och EPA/DHA. 1998 genomfördes en studie på 21 barn som under fyra månaders tid fick tillskott av EPA/DHA och arakidonsyra. Vid 10 månaders ålder undersökte man barnens problemlösningsförmåga och jämförde med 23 barn som inte fått tillskottet. Studien visade att de barn som fått fettsyratillskott hade en signifikant bättre problemlösningsförmåga än de andra barnen.


Läs mer:
SvD: Vad är EPA? Frågar och svar om Omega-3
SvD: Omega-3 säljs med falska löften
SvD: Sill bättre än berikad mat
Medical Link: Hjärnans viktiga fleromättade fettsyror, del 1
Luft till salu: Lögner marknadsför raposolja
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Lögner marknadsför raposolja

Jag satt ikväll och studerade rapsolja. Eventuellt för att längre fram skriva ett inlägg om det men mest för eget intresse och för att välja rätt produkt. Det finns många olika sorter och alla tycks ha olika egenheter. Några är ekologiska, andra är kallpressade. Några är förädlade på naturlig väg och andra är genmanipulerade (GMO). Djungeln är enorm och varje företag lyfter endast fram fördelarna. Några ljuger också får jag se när jag läser Svenska Dagbladet.

På Sänkdalens Gård kunde jag läsa att deras kravmärkta rapsolja innehöll Omega-3 vilket är bra.

Att kosten innehåller rätt balans av mättade, omättade och framför allt fleromättade fettsyror har stor betydelse för många av vår tids vanliga sjukdomar. Särskilt hjärt- och kärlsjukdomar men också hjärnans och ögats utveckling. Forskarna vet nu att Omega 3 ger visst skydd mot hjärtinfarkt, cancer och Alzheimer. Omega 3 påverkar även kroppens hormonbalans. Kort sagt för allmänt välbefinnande.


Svenska Dagbladet avslöjar nu att detta är falsk marknadsföring. Omega-3 är ett samlingsnamn för flera fettsyror som förekommer i växt och djurriket. I fisk hittar man EPA och DHA. Forskning har visat att dessa fettsyror är bra för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. I raps och linfrö hittar man inte dessa fettsyror. Där hittar man istället alfa-linolensyran ALA, som inte bevisats ha samma effekt.


Klicka på bilden för att läsa hur Sänkdalens Gård försöker vilseleda kunderna

Det Sänkdalens Gård gör är alltså att de blandar korten och vilseleder kunderna. Branschreglerna tillåter att man skriver att en vara innehåller Omega-3 när de innehåller ALA från raps eller linfrö, men inte att det påstås att det innebär nämnda hälsofördelar.

Svenska Dagbladet pekar ut andra företag som luras på samma sätt. Glenn Strömbergs fullkornspasta är ett exempel.

– Dagens marknadsföring av omega-3 stör verkligen oss som jobbar med marina fetter. Det är ofta rent falsk marknadsföring och det är hög tid att Livsmedelsverket och branschen hittar en lösning på det här, säger Ingrid Undeland, docent i livsmedelsvetenskap vid Chalmers.

Ämnet är intressant och jag får nog anledning till att återkomma till det här på bloggen. Läs mer i SvD:s informativa artikel.


Läs mer:
SvD: Omega-3 säljs med falska löften
SvD: Så gjorde SvD granskningen
Sänkdalens Gård: Rapsolja
Omega-3: Om omega-3 och fiskolja
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , ,

torsdag 21 februari 2008

Nikotinläkemedel i butikerna

Från och med 1 mars kommer livsmedelbutikerna kunna sälja nikotinläkemedel. Coop, Ica och Axfood har ansökt och fått tillstånd. Butikerna kommer kunna sälja plåster, tuggummi, sugtabletter, inhalatorer och så kallade microtab till alla som är över 18 år.

Jag tycker att det är ett utmärkt beslut. Fram till nu har det varit lättare att börja än att sluta röka eftersom cigaretter funnits i butikerna medan man varit tvungen att gå till Apoteket för att köpa nikotinplåster och liknande produkter. Jag skulle gärna se att nästa steg blir att man måste gå till speciella tobaksbutiker för att köpa tobak, på samma sätt som man idag måste gå till speciella spritbutiker för att köpa sprit.

På så sätt skulle det bli svårare för minderåriga att köpa tobak och fler skulle sluta på grund av svårigheterna att få tag i tobak. Jag vet att jag är antirökextremist och att rökare redan idag känner sig som en förföljd folkgrupp. Andra tycker att man ska få ha ihjäl sig själv om man vill. Själv är jag exrökare och oerhört glad att jag slutade, därmed vet jag också hur oerhört svårt det är för många. Ju svårare det blir att röka, desto lättare blir det att sluta.


Källa:
SvD: Nikotintuggummi i butikshyllorna
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Salt ger fetma

En studie som publicerats i tidskriften Hypertension: Journal of the American Heart Association sätter samband mellan salt och övervikt hos barn. Sveriges Radio berättar idag om rapporten som kommer från forskare vid St George-universitetet i London.

I studien har forskarna studerat 1 700 barn mellan 4 och 18 år. Forskarna har upptäckt att ju mer salt barnen äter desto törstigare blir de och då dricker de ofta läsk. Läsken i sin tur innehåller stora mängder socker som gör barnen överviktiga.

Nu kan man dock inte känna sig lugn bara för att man köper färdigmat till barnen (som ofta innehåller höga halter salt) men ger barnen mjölk eller vatten istället för läsk. Saltet i sig är också skadligt, vilket inte nämns i Sveriges radios artikel.

Bloggen har tidigare skrivit om hur för mycket salt stör ämnesomsättningen och ger kramper i leder, medvetslöshet, hjärnskador och njurkollaps. Man måste få i sig lite salt men det behöver man knappast oroa sig för idag när nästan all mat man köper är översaltad. Därför bör man istället oroa sig för att få för mycket salt och vara vaksam.

Allt om barn ger idag ett exempel på en vara som man bör akta sig för: pizzor och piroger från Gorbys som innehåller stora mängder salt. I SR:s artikel påpekas också att det inte är någon slump att maten på restauranger ofta är väldigt salta. Det gör att vi köper fler drycker.


Läs mer:
Sveriges Radio: Mindre salt minskar risken för feta barn
Allt om barn: ”Halvfabrikat kan vara riktigt bra barnmat”
Luft till salu: Dra ner på saltet
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Jag känner mig lurad av naturens makter

MånförmörkelseSent. Klockan är nu 02.36 och jag sitter uppe för att jag hade tänkt titta på månförmörkelsen och kanske få några bra foton. Jag känner mig lurad. Allt jag ser är ingenting. Läser nu på DN att chansen att se den röda månen är minimal. Ett molntäcke har lagt sig till rätta över nästan hela landet. Tack för det. Nåja, jag ger mig. Vädrets makter segrar och jag får några timmars sömn.


Läs mer:
SvD: I natt lyser månen röd
DN: Molnen förmörkar förmörkelsen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Money makes the world go around

Nu är det filmdags igen. Det är onödigt att skriva en massa om denna film. Innehållet talar för sig självt. Filmen är gjord av Världsnaturfonden, WWF och är bara en minut lång.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

tisdag 19 februari 2008

Gratis kollektivtrafik

Kanske kan luften bli bättre på Hornsgatan men också ett steg mot en bättre miljö med det nya förslaget om gratis kollektivtrafik. Enligt förslaget, som kommer från klimatberedningen, ska arbetsgivaren kunna ge sina anställda busskort så de kan ta sig till arbetsplatsen men buss eller tåg gratis. Fördelen för arbetsgivaren är att han kan dela ut busskorten som en skattefri löneförmån.

Fördelen blir naturligtvis att de som arbetar på inte allt för fattiga företag kan välja kollektivtrafik istället för bilen. Det tråkiga är att det inte gynnar alla svenskar. Helt fri kollektivtrafik borde inte vara någon omöjlighet. Det skulle kosta en del men man skulle också spara in pengar på att inte behöva ha konduktörer och spärrvakter. Busschaufförer skulle också känna sig trygga på kvällarna när de inte längre handskas med pengar och rånrisken därmed försvinner. En annan fördel är att vägarna skulle hålla längre med färre trafik.

Detta är så klart mina drömmar. Att anställda, som ändå är de som använder bilen mest, kan erbjudas busskort av arbetsgivaren är ett stort steg, om det blir verklighet.

Enligt förslaget ska också bensinpriset höjas med 70 öre. Jag har svårt att uppskatta en sådan miljöåtgärd. Människor på landsbygden måste ha möjlighet att röra på sig. "Men flytta in till stan då", tänker somliga stockholmare säkert. Jo, det kan de ju göra den dagen man kan odla all mat i fönstret i lägenheten. En levande landsbygd är ett måste för att Sverige ska gå runt. Höjt bensinpris innebär naturligtvis också att jordbrukarna måste ta ut mer betalt för sina grödor och blir det allt för dyrt så väljer folk istället att köpa importerad mat vilket knappast gynnar miljön.Läs mer:
Aftonbladet: Bussbiljetten kan bli gratis
Ny Teknik: Klimatberedningen litar till ny teknik
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Plast i vattnet utanför Västkusten


Luft till salu har tidigare skrivit om ”plastkontinenten” i Stilla havet och i ett uppgivet inlägg uppmärksammades att plast flyter runt i världens alla hav. Nu slår forskare larm om svenska vatten. Marinbiologen Fredrik Norén har studerat vattnet vid Västkusten med mikroskop och upptäckt att det är fullt av små plastpartiklar.

Plastpartiklarna sprider både DDT och PCB i vattnet. När gifterna tas upp i näringskedjan så är det framför allt djur som står högre upp i näringskedjan som drabbas, dvs större fiskar, fåglar och människor. Precis som med tungmetaller lagras det i kroppen och halten blir högre för varje led i näringskedjan.

Det största problemet med dessa plastpartiklar är att de inte syns, och det som inte syns behöver man inte bry sig om brukar många politiker resonera. Plasten försvinner inte. Den bryts inte ner utan sönderdelas till små bitar, men de finns kvar.

I sin undersökning har Norén undersökt 16 vattenprover i havet utanför norra Buhuslän. Resultatet visar att det finns mellan 150 och 2 400 plastpartiklar per kubikmeter vatten. Mest plast hittade han inte helt överraskande i fritidsbåtshamnar.

Gifterna som sprids i havet kan ge en mängd olika sjukdomar som cancer, skador på nervsystemet och beteendestörningar.

Dags att tänka sig för?


Läs mer:
TEM-Funderingar: Mikroskopiska plastpartiklar förorenar havet
SR-Vetenskapsradion: Plast i havsvatten oroar forskare
Göteborgs Tidningar: Fisken är förgiftad
Luft till salu: Människan kan tänka, varför gör hon inte det?
Luft till salu: Film om sopkontinenterna
Luft till salu: Enorma mängder sopor flyter runt i havet
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , ,

Gifterna kvar i kroppen i flera generationer

Forskaren Matthew Anway har vid vetenskapsmötet AAAS i Boston presenterat skakande uppgifter om hur gifter som vi får i oss i vår vardag ärvs i flera generationer. Anway utsatte råttor för det hormonstörande bekämpningsmedlet vinclozolin som är ett bekämpningsmedel som ofta används mot svampangrepp på frukt och grönsaker. Bekämpningsmedlet gavs till dräktiga honor i höga doser under kort tid. Resultatet blev att avkommorna av hankön drabbades av högre frekvens av cancer, sämre fertilitet och fler infektioner, allt enligt Dagens Nyheter.

Att avkomman drabbas av sjukdomar sedan mamman pumpats med gifter är så klart inte speciellt förvånande. Vad som är mer intressant är att skadorna sedan ärvdes vidare i flera generationer på den manliga sidan, trots att det bara var den första generationen som utsattes för giftet.

Ungarna drabbas i större utsträckning av cancer, prostataförändringar, njurfel och testikelproblem, än de som inte utsatts för giftet. Att det är just hanarna som drabbas beror sannolikt på att modern exponerades för giftet i det skede då hanarnas kön utvecklades.

Forskningen är inte ny. Svenska Dagbladet berättade förra året om en artikel i Science som skrev om just detta. 2005 berättade BBC om forskningen. Det spelar dock i sammanhanget ingen roll att kunskapen funnits en tid, det viktiga är resultaten och att beslutande myndigheter borde ta gifterna på allvar.

Problemet med djurförsök (bortsett det etiska) är att de inte garanterat ger samma resultat som på människor. Man kan få en fingervisning om hur det kan vara men det kan lika gärna vara tvärtom.

Man bör dock ta undersökningar som dessa på allvar. Vi får idag i oss mängder av olika gifter genom vår mat. Det säger sig egentligen självt att ett medel som sprutas på maten för att döda insekter, hålla fåglar borta, försena ruttningsprocessen osv på något sätt påverkar oss. Den som tror att det påverkar oss positivt får nog fundera en gång till.


Läs mer:

DN: Exponering för gifter påverkar spermier
SvD: EU vill godkänna farliga kemikalier
BBC: Poisons may pass down generations
Luft till salu: Lite gift på maten skadar inte
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Luften på Hornsgatan: ”Politikerna är som små barn”

vit flagg
För att påvisa hur illa ställt det är med luften på Hornsgatan, och för att protestera mot att inget görs, hänger boende i området ut vita flaggor genom fönstret eller från balkongen. Gunilla Eldh är en av dem som hängt ut ett vitt lakan från köksfönstret. Men hur länge lakanet förblir vitt återstår att se.

– Det har redan blivit svart på den del som ligger på fönsterbläcket. Det är väldigt äckligt och sotigt, säger hon till Svenska dagbladet.

Bloggen har tidigare skrivit om den smutsiga luften på Hornsgatan som innehåller skadligt mycket kvävedioxid. Gatan är en av de gator i Europa som har sämst luft, enligt Naturskyddsföreningen. Luften är bara sämre på fem andra platser i EU. Dessa platser finns i Polen, Grekland och Italien.

Eldh bekymrar sig över att politikerna inte lyssnar och hoppas att hennes och andras vita lakan ska få politikerna att vakna ur sin dvala.

– Flaggorna är visuella. Eftersom politikerna inte verkar lyssna på forskarna och på vad folk säger måste vi kommunicera genom bildspråk. Precis som med små barn, säger hon.


Källor:
SvD: Vit flagg i protest mot luften på Hornsgatan
Luft till salu: Dålig luft på Hornsgatan blir rättssak
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag 18 februari 2008

En bra idé

Jag läser i media att en politiker i Nässjö föreslagit att ickerökare ska få en dag extra ledigt. Politikern bakom förslaget är moderaten Marie-Louise Ekholm som vanligen arbetar som läkare. Hon hoppas att den lediga dagen, om hennes förslag går igenom, ska få anställda att sluta röka.

Förutom att behöva arbeta en dag mer än sina kollegor löper den rökande anställde:
· 15 gånger större risk att få lungcancer
· tio gånger större risk att få matstrupscancer
· tio gånger större risk att få kronisk lungsjukdom, KOL
· fem gånger större risk att få hjärtinfarkt om man är under 50 år
· tre gånger större risk att få hjärtinfarkt om man är äldre än 50 år
· tre gånger större risk att få urinblåsecancer
· tre gånger större risk att få slaganfall, stroke
· tre till fyra gånger större risk att få tandlossning
· tre gånger större risk för åldersblindhet, så kallad makuladegeneration.
Nu finns det tveksamt att förslaget går igenom. Många kommer att protestera mot att förslaget diskriminerar rökare. Själv är jag av en annan åsikt. Man belönar dem som inte röker istället för att straffa dem som inte röker. Det är en utmärkt väg att gå. Rökning är ett helvete och om ni frågar mig borde tobaksprodukter förbjudas. Sverige skulle stanna några dagar men samhället skulle må oerhört bra av det.

Nu tänker säkert någon att vuxna människor själva måste få välja om de ska få röka eller inte men de flesta hr börjat röka när de var väldigt unga. Att sluta är inte helt lätt. Ingen människa behöver cigaretter eller snus.

Men, detta är som sagt min egen uppfattning. Att försöka motivera människor at sluta röka är genom att erbjuda en extra dag ledigt är naturligtvis något som jag applåderar. Jag hoppas förslaget vinner gehör.


Källor:
Dagen: Hon vill ge ickerökare ledigt
Dagens medicin: Läkare vill ge ickerökare ledigt
Sjukvårdsrådgivningen: Rökning och snusning
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Hur mår barnen?

Allt om barn har i dagarna publicerat et par bra artiklar om stress. Vi i Sverige har blivit materialister. Vi lämnar barnen tidigt på dagis och hämtar dem sent på kvällen. Istället överöser vi dem med lyx. Men vad är lyxen värd när barnen inte får den kärlek de behöver?

Man vet att barn har stort behov av sina föräldrar. Självklart har även föräldrarna stort behov av sina barn. När de jobbar får de dåligt samvete samtidigt som de anser sig tvungna att jobba hårt för att kunna ge barnen materiell status.

Barnen mår dåligt. Föräldrarna mår dåligt. På sikt blir samhället lidande när de förtvivlade barnen börjar växa upp. Ingen blir vinnare i det långa loppet. Så lugna ner er. Ta tid för barnen. Det tjänar alla på. Tänk annars hur ensamt det blir på ålderdomshemmet när dina barn inte kommer och besöker dig. Varför skulle de? De känner ju inte dig och fick inte det stöd de behövde när de var i behov av hjälp.Källor:
Allt om barn: Jobbstress och köphets – då får familjen lida
Allt om barn: Lär dig själv att prioritera
Allt om barn: Barns hjärnor skadas av stress
Samma artikel i DN
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Miljömålet borde vara blocköverskridande

Jag har inte följt med så oerhört noga i frågan om klimatmålet. Jag roas inte av den parlamentariska gången med allt bråk och käbbel utan är mer intresserad av att se resultaten och sedan tycka utifrån dem. Det är en sysselsättning som jag kan ha eftersom jag själv inte jobbar i riksdagen. Ganska skönt kan tyckas.

Därför har jag inte följt med så noga i regeringens klimatmål. Det var först i förra veckan som jag fick upp ögonen lite sömnigt sedan Folkpartiet gjort ett utspel om kärnkraften som en el av miljömålet. Regeringen består av tre partier som är positiva till kärnkraften i Centerpartiet som tidigare varit aktigt för avveckling av kärnkraften men som för att lyckas bilda regering lade frågan åt sidan under denna mandatperiod. Det samma gjorde de andra partierna som lovade att inte heller bygga ut några kärnkraftverk under den mandatperiod som vi nu är mitt inne i.

Detta gjorde att miljömålet som skulle presenteras blev framskjutet till denna vecka. Idag ska miljömålet presenteras och tidningarna lägger redan innan den publiceras fram delar ur dess innehåll. EU vill att Sverige minskar utsläppen av koldioxid med 38 procent

Enligt SvD vill regeringen vinna tid. Man listar tre punkter som regeringen vill ha avklarade innan något svenskt utsläppsmål för att minska klimatgaserna fastställs:

• Först bör EU:s interna klimatpolitik fastställas.
• Sedan bör även ”de globala förhandlingarna slutförts”, vilket sannolikt syftar på det avtal som erätter Kyotoprotokollet och som ska förhandlas färdigt i Köpenhamn hösten 2009.
• Dessutom anser regeringspartierna att energiöverläggningar måste dras igång som innebär ”en prövning av såväl de förnybara energikällorna som kärnkraftens roll i den framtida klimat- och energipolitiken”.

Att regeringen bråkar inbördes är illa nog. Vad jag skulle vilja se är en blocköverskridande överenskommelse mellan alla partier i riksdagen. Vi vet inte vad som händer efter nästa val. Därför vore en enighet mellan alla partier om en långsiktig plan att föredra. En plan som alla följer oavsett vilken regering som sitter.

Nu används miljön på samma sätt som alla andra frågor, som slagträn mellan partierna. Man får intryck av att de egentligen inte bryr sig alls om miljön, att det viktiga och intressanta är att vinna nästa val.

Val är i sig väldigt ointressant. Vår jord är det mest viktiga. Utan den så blir det inga fler val. Då spelar det ingen roll vilket parti som har den bästa politiken i övrigt. Man kan inte heller trösta sig med att det är bättre lokalt. Jag läser i Borås tidning att partierna bråkar om sina lokala miljömål också.

Jag tror inte att jag är ensam om att partierna borde lägga all stolthet åt sidan. Om de kan komma överens om en blocköverskridande plan så skulle alla människor kunna se att partierna består av vuxna människor och inte barnungar som man ofta misstänker när man ser deras utspel.

Miljöhotet måste tas på allvar. Om vi inte kan enas om de stora frågorna så tvingas vi till sist till drastiska lösningar, som kött som odlas i laboratorium, som en sista lösning innan planeten säger tack och adjö.

Uppdatering:
Några minuter efter att jag lagt upp denna text skickade Folkpartiet ut ett pressmeddelande. Där framkommer att partiet reserverar sig i klimatberedningen eftersom de anser att kärnkraften är lösningen. Jag tycker att det hela är småaktigt. Partiet blr titta på de andra lösningarna som finns tills vidare. Tror de verkligen på kärnkraft så ta fram det i nästa valrörelse och fokusera på andra miljöfrågor tills vidare..Källor och inspiration:
SvD: ingen enighet om klimatmålet
DN: Regeringspartier enade m klimatmål
MiljöAktuellt (Debattartikel av Mp): ”Satsa på tåg för att klara miljömålet”
Folkpartiet: Sverige måste bygga fyra nya kärnkraftverk
Borås Tidning: Politisk strid om miljömål
MiljöAktuellt: Framtidens kött odlas på labbet
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Du betalar för vatten, inte hälsa

Lätt Creme FraicheLivsmedelsbranschen tillhör de mest lyhörda för hälsotrender. Skälen är flera. Light-produkter är något som många låter hamna i kundkorgen men förhoppningen att de ska slippa några extra kilon inför badsäsongen. Praktiskt taget alla light-produkter är dock bluff.

De flesta känner till riskerna med sötningsmedel som ersätter socker i exempelvis yoghurt och läskerdrycker. Anledningen till att läskproducenterna marknadsför light-produkterna så hårt är att det dels är trendigt med hälsomedvetande men kanske framförallt för att sukralos och aspartam är mycket billigare än socker. Läsken blir alltså billigare att tillverka än vanlig läsk men säljs för samma pris.

Det här inlägget ska dock inte handla om sötningsmedel utan om produkter som marknadsförs som lätta för att de innehåller mindre fett. E-health.se publicerade för tid sedan en intressant artikel om detta. Precis som när Pepsi byter ut sockret mot sukralos och får en billigare produktionskostnad så tjänar mejerierna på sina light-produkter.

Exempelvis är skillnaden mellan 40-procentig grädde och 36-procentig grädde att tillverkaren har hällt i mer vatten i den senare. Sedan levereras produkten till butikerna och vi betalar lika mycket eller mer för vattnet. Vi hade lika gärna kunnat köpa den 40-procentiga grädden och sedan gått hem och själva hällt i en skvätt vatten och sedan använt gräddens om blev över för ytterligare ett bakverk eller vad vi nu skulle ha grädden till. Grädden är bara ett exempel på en rad produkter som blir smalare genom en skvätt vatten. En annan produkt är lättmargarin. Jag är ingen vän av margarin över huvud taget men de som köper margarin bör ändå veta att de betalar för vatten när de väljer den lättare varianten. Bre istället på mindre margarin.

Branschen måste asgarva åt oss korkade konsumenter som betalar extra för att få vatten tillsatt i våra produkter. Men vatten är inte den enda metoden för att skapa ”hälsoprodukter”.

Artikeln berättar om hr skillnaden mellan Kelda matlagningsgrädde och Laga Lätt är 10 procent. Den första har en fetthalt på 15 procent och den senare på fem procent. Istället för vatten har man här tillhört modifierad stärkelse för att skapa en bra konsistens. Även här gör tillverkaren en bra vinst eftersom stärkelse är billigare än fett. Samma sak gäller Crème fraiche. De light-varianter som finns har tagit två tredjedelar av marknaden eftersom valet mellan en fet och en mindre fet produkt är ganska lätt för de flesta. De tänker då inte på vad de får istället för fettet.

I Den hemlige kocken, som jag alltid tjatar om, skriver Mars-Eric Nilsson lite mer om hur det går till när man skapar Crème fraiche med låg fetthalt. Det går nämligen inte bara att ta bort fettet eller tillsätta vatten. Det går inte att koka produkten då. När man tillsätter modifierad stärkelse blir inte resultatet bättre. Det går fortfarande inte att koka. När Arla experimenterade fram sin light-variant så valde de mellan ett billigt ämne som dessvärre kunde vara allergiframkallande och ett något dyrare ämne. Syftet med tillsatsen var att binda Crème fraichen när den kokades. Man lyckades med båda produkterna och valde naturligtvis den billigare tillsatsen. Lite allergi får man räkna med när det finns slantar att tjäna. Man kan inte framställa naturlig Crème fraiche med låg fetthalt. Vill man använda Crème fraiche i matlagningen så gör man bäst i att köpa den feta varianten eller om möjligt ersätta den med exempelvis filmjölk.

Avslutningsvis tar artikeln upp forskning som visar att fett i mejerier har positiv effekt på vikten. Jag berör inte det här. Det finns mycket forskning om hur olika fetter påverkar oss. Jag länkar nedan till några exempel på forskning i ämnet.

Avslutningsvis vill jag bara skriva att light-produkterna troligen är ett av de större lurendrejerierna i modern tid. Marknaden tjänar enorma summor på att vi hoppas på att slippa bli feta eller drömmer om att gå ner i vikt. Det enda som blir tunnare är våra plånböcker.


Källor och inspiration:
E-health.se: Betala inte för vatten i light-produkter
DN: "Fet mat ger bättre hälsa"
Dr Dahlqvists blogg
Den hemlige kocken
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

lördag 16 februari 2008

Miljötänkande på arbetsplatserna

Polisen i Stockholm försöker bli en miljöpolis. Myndigheten har börjat titta på hur de kan minska slöseriet och förbättra miljön. Bland annat har man kommit fram till att stora mängder papper och plast går åt i onödan. Bara i Stockholm använder polisen nio ton plaströr i samband med alkoholtester varje år. Nu ska man istället börja återanvända plaströren. Ett förslag som inkommit till utredarna är att börja skriva anmälningar på båda sidorna på papperena. Idag skrivs anmälningarna ut på enkelsidigt papper.

Janina Gröhn, miljösamordnare vid polisen i Stockholms län, tror att en sådan enkel förändrings kulle kunna ge besparing på upp till fem ton papper.

Jag är övertygad om att enorma insatser kan göras just på våra arbetsplatser. Framför allt vid kommunala och statliga bolag. De erfarenheter jag har av sådana företag är att ingen direkt känner något ansvarstänkande. Trots att vi alla är skattebetalare så tycks ingen bry sig om företagens ekonomi och det slöas enormt på resurser. Förutom kostnader för skattebetalarna så blir naturligtvis miljön lidande.

Runt om i landet verkar sådana initiativ ske. I Sydsvenskan läste jag igår om hur matrester i tre skolor i Löddeköpinge nu tas tillvara och blir biogas. Kristianstadsbladet återgav i går en Skop-undersökning som visade att svenska småföretagare idag är mycket mer miljömedvetna än tidigare.

När anställda lär sig att sopsortera, köra miljöeffektivt och på andra sätt ta tillvara på miljön så tar de nog ofta med sig kunskapen hem. Det finns pengar att tjäna på att vara miljöeffektiv och även om de anställda till äventyrs skulle hata miljön så har de mycket att vinna privat på att göra små förändringar i sin vardag.

Hur tråkigt det än är så är många än idag dåliga på så enkla saker som att sopsortera. DN berättade den 14 februari att stockholmare är mycket dåliga på att sortera sina sopor. Jag vill se en satsning på Stockholms stad som förändrar detta.


Källor:
Svensk Polis: Polisen kan spara en hel skog
Sydsvenskan: Polisen slösar med plast och papper
Sydsvenskan: Matavfall förvandlas till biogas
Kristianstadsbladet: Företagare tänker mer på miljön
DN: Stockholms sopor kastas bort
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag 15 februari 2008

Chips och piroger är vanlig föda för barnen

Chips, ostbågar och godis är de absolut vanligaste tilltugget när familjen ska ha det mysigt på fredagskvällen, visar Coops senaste medlemspanel där 14 000 medlemmar svarat på frågor. Undersökningen visar också att smörgås är det absolut vanligaste mellanmålet men så många som 16 procent säger att det vanligaste mellanmålet som barnen äter är pizza eller pirog medan 17 procent säger att barnen dricker chokladdrycker till mellanmål. 73 procent äter ofta frukt som mellanmål.

Latifa Lindberg, dietist och hälsoansvarig i Coop, säger till tidningen Allt om mat att man inte ska ha dåligt samvete för att man fredagsmyser med chips och godis men att man bör se till att mängden onyttigt inte blir för stort. Själv måste jag säga att det beror sig på. Cirka 20 procent av barnen i Sverige är överviktiga. Många föräldrar ser inte att barnen är överviktiga. Att då rekommendera chips och annat skräp till helgen är märkligt. Det måste ändå ses som oerhört individuellt. Lite chips och godis till helgen är naturligtvis inget att oroa sig över, om det nu inte är så att barnen äter pizzor och piroger från butikernas frysdiskar till mellanmål dagligen och sedan ägnar sin fritid vid dator- och tv-spel.


Källor:
Coop: pressmeddelande – Smörgåsen – ett allt populärare mellanmål (PDF)
Luft till salu: Feta barn med blinda föräldrar
Allt om barn: Chips och godis populärast på fredagsmyset
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Giftigt ris i svenska butiker

Eldorado
För två år sedan upptäcktes det att mögelgiftet aflatoxin fanns i mjölk. Man började undersöka hur det kom sig och upptäckte snart att det berodde på att korna ätit riskli som fanns i fodret och att detta innehöll ämnet. Att ämnet gått vidare från fodret till mjölken borde i sig skicka tydliga signaler till mödrar som anser sig kunna äta och dricka vad de vill medan de ammar. Det är dock ämne för en annan diskussion.

Livsmedelsverket har nu tagit 100 prover på ris som säljs i svenska affärer. Resultatet publiceras i rapporten Mögel och mykotoxiner i ris – fokus på basmati och råris (se länk i slutet av texten). Av de 100 proverna hittade man mögelgiftet i 47 prover. I 12 av fallen, varav 10 gäller basmatiris, ligger halterna över gränsvärdena för vad som är tillåtet i EU. Nämnas bör att absolut flest prover också togs på basmatiris (73 prover) medan åtta togs på jasminris och övriga på andra rissorter.

Aflatoxin är ett mycket starkt gift som produceras av mögelsvampar. Giftet uppkommer normalt när livsmedlen hanteras eller förvaras felaktigt. Aflatoxin är DNA-skadande och därför har man inte fastställt något tolerabelt dagligt intag (TDI). FAO:s och WHO:s gemensamma expertkommitté JECFA har kommit fram till att exponering för 1 ng aflatoxin B1 eller motsvarande/kg kroppsvikt och dag kan medföra extra cencerrisk. Människor med hepatit B löper betydligt större risk att insjukna om de får i sig giftet än hepatit B-negativa.

Livsmedelsverket har informerat EU-kommissionen om vad man kommit fram till vilket lett till att nya regler för importkontroll av basmatiris kommer att införas. Man får hoppas att larmet tas på allvar och att även importörerna själva blir bättre på att kontrollera vad de tar in.

Ett av märkena som innehöll för stor mängd av det cancerframkallande giftet är Eldorado, dvs Axfoods lågprismärke som hittas i affärer som Willys och Hemköp. Ingmar Kroon, som är pressansvarig på Axfood, säger till SvD att företagets leverantörer brukar testa ris. Uppenbarligen har man inte gjort det denna gång så frågan är hur ofta dessa tester görs. Med media flåsande i nacken lär det dock bli ändring ett tag.


Källor:
Livsmedelsverket: Mögel och mykotoxiner i ris – fokus på basmati och råris (PDF)
Livsmedelsverket: Mögelgift vanligt i undersökt ris
SvD: Mögelgift hittat i ris
Livsmedelsverket: Aflatoxiner
Expressen: Mögelgift upptäckt i många rissorter
DN: Mögelgift upptäckt i många rissorter
Sydsvenskan: Mögelgifter vanliga i ris
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,