måndag 23 mars 2009

Positiv hjälp och mer information för folkets hälsa


Fetma är en direkt förklaring till bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer, konstaterar Cancerfonden i sin senaste årsrapport. Samtidigt visar Sifo att lågutbildade inte tror på sambandet. Kunskapen om hur man kan förebygga cancer har därmed blivit en klassfråga.

I en artikel i DN skriver Ursula Tengelin och Bengt Westermark från Cancerfronden bland annat att 50 000 svenskar drabbas av cancer varje år. 22 000 av dessa avlider. En tredjedel av cancerfallen skulle kunna hindras genom preventivt arbete.

Den farligaste riskfaktorn är rökning. De allra flesta vet att rökning och cancer har ett samband. Att det finns ett tydligt samband mellan cancer och fetma och övervikt är däremot inte lika välkänt hos alla. Enligt artikeln är fetma, liksom rökning, vanligast i grupper med låg inkomst och utbildning.

Anledningarna är flera. Barn i fattigare familjer äter snabbmat i högre utsträckning än barn i mer förmögna familjer. Barn till höginkomsttagare har i högre grad aktiva fritidssysselsättningar.

Enligt Sifoundersökningen ser man också en skillnad i kunskap mellan högutbildade och lågutbildade kring fetma och cancer. Andelen som tror att sambandet är litet eller mycket litet är dubbelt så hög bland lågutbildade. Sacos medlemmar har högre kunskap om sambandet än LO:s.

Personligen skulle jag tycka att de vore intressant att också veta om de som svarade på frågorna var överviktiga eller normalviktiga. Det konstateras ju att fler lågutbildade är överviktiga samtidigt som fler lågutbildade sägs sakna kunskap om sambandet mellan övervikt och cancer. Kanske är det bara den klassiska försvarsmekanismen som slår till?

Det är vanligt att rökare tänker att cancer kommer inte drabba mig och man känner sig förföljd som rökare när nya förbud kommer mot rökning på allmänna platser. Säkert tänker många överviktiga likadant. De väljer att blunda för rapporter om övervikt och cancer därför att de är trötta på att läsa alla rapporter om vad övervikten ställer till med. De känner sig förföljda på grund av sin övervikt.

Nu vet vi inte vikten på de som svarade. Kanske är det en ren klassfråga. Informationen om cancer och övervikt kanske bara når ut i medier som överklassen läser? Men egentligen spelar det inte någon jättestor roll. De flesta är överens om att det inte är hälsosamt att ha fetma. Om de inte känner till kopplingen till cancer så lär de ändå känna till andra sjukdomar som är kopplade till folksjukdomen. Det borde räcka för att försöka gå ner i vikt. Gör det inte det så lär inte ännu en sjukdom på riskhyllan leda till avgörande levnadsförändringar.

Information behövs, men kanske inte alltid skrämselinformation. Samhället bör kunna hjälpa människor till förändringar genom positiv hjälp. Det tror jag skulle kunna hjälpa många.


Läs mer: DN: "Kunskapsskillnader gör cancer till en klassfråga", Cancerfonden, Kristianstadsbladet: Kunskap om cancer klassfråga, Sydsvenskan: Kunskap om cancer klassfråga, SvD: Kunskap om cancer klassfråga
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

En cigg till lillflickan?Vart fjärde barn under två år äter sötsaker två-tre gånger i veckan, visar en ny undersökning från försäkringsbolaget Trygg-Hansa. Hela 24 procent av småbarnen får godis och andra sötsaker flera gånger i veckan.

Det låter helt vansinnigt. Barnen drogas med socker och blir redan i detta tidiga stadium sockerberoende. Sockret gör barnen överviktiga men också oroliga och psykiskt instabila. De föräldrar som öser godis över barnen kan lika gärna introducera cigaretter också. Även det kan göra barnen tillfälligt glada samtidigt som man i all sin godhet skapar ett livsfarligt beroende hos barnen.

Undersökningen visar också att så många som 14 procent av småbarnen inte får hjälp av föräldrarna med tandborstningen. Somliga borde i sanning inte ha barn.


Läs mer: DN: Tvååringar matas med godis och sött
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag 16 mars 2009

Rökningen minskar men fortfarande röker allt för många

På fem år har antalet dagliga rökare minskat med 200 000 personer. Andelen kvinnor som röker har minskat från 19 till 14 procent, vilket innebär en minskning med 130 000 kvinnor. Hos männen har andelen rökare minskat från 14 till 11 procent, en minskning med 70 000 individer. Även snusningen minskar. Uppgifterna kommer från Statens folkhälsoinstitut som genom generaldirektören Sarah Wamala presenterar en ny rapport i Dagens Nyheter idag.

Rökning är dock fortfarande ett stort problem. Över 900 000 svenskar röker varje dag trots att de allra flesta är medvetna om de vetenskapliga bevisen för att rökare löper en större risk att drabbas av en mängd allvariga sjukdomar, allt från sömnproblem till hjärtinfarkt. Sjukdomarna innebär en enorm smärta såväl för den drabbade som för den drabbades anhöriga.

Problemet är att de allra flesta människorna som röker tänker att farorna inte drabbar dem. I ett märkligt felriktat självförsvar blickar man åt personer i sin närhet som rök och minsann blivit över 90 år istället för att kika på de i närheten som rökt och dött innan de var 50. Man silar mygg och sväljer kameler för att låna bibliska uttryck. Metoden får rökaren att må bättre för stunden istället för på lång sikt. Jag vet för jag har också rökt.

I artikeln i DN finns en massa statistik. Jag återger inte det här eftersom det är enklare för den intresserade att följa länken nedan.

I rapporten finns också andra uppgifter än de om rökning och snusning. Den nationella folkhälsoenkäten redovisar också utvecklingen för ett flertal andra levnadsvanor; alkohol- och kostvanor, bruk av cannabis, fysisk aktivitet och stillasittande fritid.

Bland annat konstaterar man att:

· kvinnor i Stockholm tillhör de minst överviktiga
· den fysiska aktiviteten är hög bland män i Halland och kvinnor i Kronoberg
· andelen dagliga rökare är minst bland kvinnor i Kalmar och bland män i Västerbotten
· riskabla alkoholvanor är vanligare bland kvinnor i Stockholm än bland kvinnor i övriga riket
· fetma är vanligare bland män i Norrbotten än bland män i övriga landet.


Läs mer: DN: "Nu minskar rökningen i alla samhällsgrupper, Folkhälsoinstitutet: Allt färre röker visar nationell folkhälsoenkät, SMP: Kronobergs kvinnor mest fysiskt aktiva, Barometern: Lika många män som kvinnor röker, Sydsvenskan: Rökningen minskar, Tobaksfakta: Nya siffror om tobaksbruket, Newsdesk: Allt färre röker visar nationell folkhälsoenkät, Jonssons funderingar: 900 000 är för många, SvD: Rökning minskar i alla samhällsskikt
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag 10 mars 2009

Stulet för modet

PETA:s nya film har fått viss uppmärksamhet eftersom Pink och Ricky Gervais lånat ut sina röster. Filmen heter "Stolen for Fashion" och ska få människor att avstå från att bära päls. Jag är inte helt säker på dess slagkraft men kanske kan Pink och Ricky Gervais skapa visst fokus på frågan och det vore inte fel.
Läs mer: PETA: Stolen for Fashion
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,