tisdag 5 februari 2008

Enorma mängder sopor flyter runt i havetPå MiljöBloggAktuellt läser jag om hur en gigantisk soptipp ligger och flyter i Stilla havet. Cirka 500 sjömil utanför den kaliforniska kusten flyter världens största soptipp, en enorm ”plastsoppa” som består av allt från fotbollar och plastpåsar till legobitar och allt annat man kan tänka sig av plast. Den flytande sopön täcker stora ytor i de norra delarna av Stilla havet. Tippen består av två olika enorma soptippar. Den andra ligger utanför Japans kust.

Ett enormt problem är att fåglar och andra djur förväxlar soporna med mat och äter det. Ett annat problem är att mängden plast i havet knappast minskar, tvärtom.

– Varenda liten plastbit som de senaste 50 åren har hamnat i havet finns fortfarande någonstans där ute, säger Tony Andrady, kemist vid Research Triangle Institute. Plasten har slängts från såväl fartyg som från land.

Den här filmen informerar lite om den enorma soptippen. Kanske kan den få någon att tänka till. Plast försvinner inte för att man slänger det i havet. Det är dags att alla på allvar börjar tänka på miljön, om vi ska kunna lämna den här planeten vidare till nya generationer.

Uppdaterat 2008-02-06:
Jag ser att SvD och Expressen nu skriver om detta. Kul att ha varit före drakarna, men bra att det även uppmärksammas av media.
MiljöBloggAktuellt har också gjort ytterligare en uppdatering med nya intressanta länkar.


Källor:
Miljöbloggaktuellt: Världens största soptipp
The Independent: The world's rubbish dump: a garbage tip that stretches from Hawaii to Japan

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Xi sa...

Här är några beskrivande rader om bioplast

1 Polymera material är uppbyggda av långa kedjor som mikroorganismer inte kan bryta ner. Det behövs därför som första steg en kedjeklyvning utan mikroorganismer
Hos hydro-bionedbrytbara material sker detta genom hydrolys av vissa bindningar som t ex C-O-C
Hos oxo-bionedbrytbara material sker detta genom termo- eller foto-oxidation

2 Bionedbrytbara material kommer sannolikt att ersätta de flesta av de gamla materialen i applikationer som plastpåsar, livsmedelsförpackningar, blöjor etc

3 Den allmänna trenden är att gå från gamla fossila råvaror till förnyelsebara

När bioplasten hamnar i en kompost eller jord så bryts materialet ner av mikroorganismer till vatten, biomassa och CO2 som växter kan ta upp på nytt

/Alla kan dra sitt strå till stacken, Bali 2007

NYHET! - Miljöpåsen (100% nedbrytbara d2w™-plastpåsar)

Låt mig presentera, den nya nedbrytbara plastfolien!
Nu finns tillgång till årets mest spännande plastfolielösning

Nedbrytbara d2w™-plastfolier programmeras till att börja brytas ner från 60 dagar till fem -sex år, vanligtvis väljs 18-36 månader. Plastens alla egenskaper bibehålls såsom styrka, klarhet, svetsfog, gas-/fuktresistens och tryckbarhet. Efter given hållbarhetstid (brukstiden) bryts plasten ner i naturliga beståndsdelar. Nedbrytningsprocessen efter brukstiden, fullbordas med syre (vår vanliga luft) och avger inga växthusgaser. Obs!, Det är inte en resurskrävande biopåse som förmultnar utan en fossil polyeten- eller polypropylenpåse som äts upp av mikroorganismer när plasten oxiderar efter programmerad användningstid – Det gillar vår planet!

Plastpåsens alla kvalitativa egenskaper bibehålls alltså, dvs. styrka, tryck och svetsfog - ingen skillnad! Och den är också livsmedelsgodkänd som en vanlig PE-/PP-påse, och miljömärkt. d2w™-materialet är mjukt, starkt och bra

Plastpåsen bryts ner av syre, vanlig luft, efter anpassad tid från 60 dagar till fem-sex år, till vatten, CO2 och fuktig biomassa (mull) återstår

återhållsamhet, återanvändning, återvinning & kåmpostering
d2w™-produkter håller sig helt till dessa grundläggande miljöprinciper. Plastpåsen blir alltså ingen miljöbelastning. Materialet kan återvinnas och komposteras

Den nedbrytbara plastfolien är ett nytt intressant alternativ

Lösningen på den miljövänliga plastens nedbrytning är här nu!
/Miljöpåsen (d2w)

Xi sa...

Nu går det att få tag i Oxo-bionedbrytbara plastpåsar. Plastmaterialet som bryts ner och försvinner efter ca 3 år. Om 5-10 år kommer effekten att märkas i mätbara områden. Alla sk vardagspåsar går att få i Oxo-plast. Besök sidan för Vardagsplaster!
/Miljöpåsen (d2w)

Xi sa...

bli delaktig http://www.thepetitionsite.com/1/make-plastic-degradable

Xi sa...

Våra plastproblem börjar bli oöverstigliga, globalt, regionalt och lokalt

Ta del av information angående Oxo-plast (Oxo-bionedbrytbar plast) som komplement och alternativ till Hydro-plast (dvs stärkelseplast, ofta baserad på majs, sockerrör etc) via www.switchpac.se/kommun