onsdag 13 oktober 2010

Riksdagens alla resor

Riksdagen består av människor rån hela Sverige. Så ska det naturligtvis vara. Men ur ett miljöperspektiv blir det väldigt många resor. Jag har därför gått en tid och funderat på om alla dessa resor verkligen är nödvändiga. Frågorna jag ställer är:

Är det verkligen nödvändigt att sammanträda i riksdagshuset varje vecka?
Varje vecka pendlar politikerna till sina Stockholm. Resorna går fram och tillbaka. Behöver politikerna verkligen all denna tid i Stockholm? Skulle man inte kunna effektivisera så de vissa veckor arbetade från hemkommunen och på så sätt slapp några resor?

Kan man inte använda dagens teknik till att istället hålla en del omröstningar hemifrån?
De politiker som inte debatterar i talarstolen skulle lika gärna kunna sitta hemma och rösta istället för att befinna sig i riksdagshuset. De skulle kunna följa debatterna via internet och rösta genom att trycka på knappar hemma lika gärna som i Stockholm.

Hur reser riksdagsmännen?
Åker de tåg, flyg, buss eller bil? Får de själva välja eller har riksdagen regler för detta? Det är lätt att förstå att det för en riksdagsledamot från det nordligaste Norrland kan behöva ta flyg för att hinna vara i Stockholm fyra dagar i veckan och vara hemma lite också, men är det försvarbart ur ett miljöperspektiv? Hur reser de andra?

Riksdagens ledamöter har mycket jobb, men de är också privilegierade på många sätt, inte minst vad gäller lönen. De borde kunna utföra en hel del jobb på tåget under resorna istället för att köra bil eller flyga.

Kanske tänker kritiker av mina tankar att politikerna skulle lata sig hemma och skolka mer från jobbet. Det är inte omöjligt, men då får vi väl välja bättre politiker som känner större lojalitet kring sitt uppdrag att företräda oss.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,