fredag 28 mars 2008

Svenska bönder blir blåsta av handeln

Svenska bönder tjänar inte mer än den genomsnittlige EU-bonden när han säljer sitt kött. Ändå är det svenska köttet mycket dyrare när det hamnar i handeln än var det utländska köttet är. Enligt Sydsvenskan beror på det på att de tre stora butikskedjorna gör ett stort påslag. Bristande konkurrens menar Annika Bergman, ordförande för Sveriges grisproducenter och Håkan Loxbo på Jordbruksverket.

Icas presschef Staffan Ekengren menar dock att det högre priset beror på att efterfrågan är högre än utbudet. Hade bönderna fått bättre betalt, eller priset varit lägre så hade det kanske inte sett ut så.

Lidande här blir bönderna som får mindre betalt än de skulle kunna få, kunderna som får betala ett högre pris och miljön som blir lidande för långa transporter. Men de tre butikskedjorna är inte direkt kända för att bry sig om dessa grupper. Det är synd.


Läs mer:
Sydsvenskan: Svenska köttet dyrast - men ingen vet varför
SR: Köttet dyrare i Sverige än i övriga EU
DN: Köttbönder snuvas på pengar
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag 26 mars 2008

På lördag släcker vi lamporna en timme

Nu på lördag (29 mars) klockan 20.00 deltar jag och miljontals andra människor över hela världen i Earth Hour (jordtimmen). Detta innebär att jag släcker alla lampor i en timme för att signalera till världens ledare att jag är orolig över vår planets framtid. Jag stänger också av dator och annat för att försöka hålla elförbrukningen nere så det syns. Gör det du också!

Bakom Earth Hour står d andra Världsnaturfonden, WWF. Flera städer har också ställt sig bakom detta initiativ, däribland Sydney, Chicago och Köpenhamn. Vi blir alltså inte de enda som sitter i mörker. Människor över hela världen väljer att sända dessa mörka signaler.


Läs mer:
Världsnaturfonden: Earth Hour 29 mars: Världen släcker ner en timme för klimatet
Earthhour.org
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Giftiga äpplen återkallas

Snövit
Livsmedelsverket har upptäckt höga halter av bekämpningsmedlet karbaryl i äppelsorten Royal Gala från Uruguay, skriver TT. Halten var 0,32 mg/kg vilket är väldigt högt. Tillåtet gränsvärde i EU för karbaryl i äpplen är 0,05 mg/kg.

Karbaryl kan bland annat orsaka salivering, illamående och diarré. Ämnet används för att bekämpa insekter samt för att hålla daggmaskar och andra djur borta från växter. I mindre doser är det inte farligt för människor även om ovan nämnda biverkningar inte är speciellt trevliga.

Distributören har återkallat alla äpplen men den som handlat äpplen av detta märke innan skärtorsdagen gör bäst i att lämna tillbaka de till butiken. Det bästa är alltid att köpa kravmärkt frukt, då slipper man gifter i frukten.


Läs mer:
SvD: Karbaryl i uruguayanska äpplen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 25 mars 2008

Östersjöfiskar hotas av främmande arter

Fiskbeståndet i Östersjön hotas nu av att främmande fiskarter börjar ta plats. Som allt för ofta så är det människans fel. Längs kusten har arter som den svartmunnade smörbulten och den amerikanska kammaneten börjat dyka upp vilket ställer till problem. Hittills har de hittats vid Tysklands och Polens kuster men enligt fiskeriverket är det sannolikt att de snart hittas även i Sverige.


Svartmunnad smörbult
Svartmunnad smörbult

Plattfiskar, sill och torsk är två fiskarter som nu hotas av de nya innevånarna i Östersjön. Den amerikanska kammaneten äter exempelvis de plankton som torskynglen behöver.

De främmande arterna har kunnat etablera sig tack vare människan. Fiskarna har kommit via det barlastvatten som båtar släpper ut. Undersökningar har visat att många arter av bakterier, växter och djur kan överleva i livsduglig form i barlastvatten i flera månader. För att hindra att de främmande arterna kommer hit bör skifte av barlastvatten ske på öppet hav. Allmänheten bör också vara på sin vakt och rapportera om de upptäcker främmande arter längs kusterna.

Främst är det sex främmande vattenlevande varelser som man kan hålla utkik efter. Dessa är svartmunnad smörbult, rovvattenloppa, amerikansk hummer, kräftpestsvamp, kammanet och japanskt jätteostron.

Naturen är i ständig förändring. Det har den alltid varit. Men de förändringar som nu sker är inte sådana förändringar som vi alltid haft. Det är onaturliga inslag och hur de påverkar jorden på sikt vill vi helst inte veta.Läs mer:
Sött och salt: Främmande loppor och humrar ett växande hot mot fisket
SR: Främmande arter hotar östersjöfiske
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Makten över maten

Makten över maten med Mudimums-guidenFör en tid sedan sprang jag på boken Makten över maten med MUDIMUMS-guiden 2007. Boken är en liten enkel bok (mindre än en pocket) och ges ut av Miljöförbundet Jordens Vänner. Efter att ha läst om den på internet gick jag till biblioteket och lånade den. Nu har jag beställt den. Jag vill ha den och anser dessutom att utgivningen av en sådan här förträfflig liten handbok måste stödjas ekonomiskt.

Boken är på totalt 96 sidor och är uppdelad i en mängd korta kapitel. Var och ett av ämnena skulle kunna platsa på denna blogg. Boken utgår från ett konsumentperspektiv och informerar om multinationella företag, eller multisar som boken lite smågulligt kallar dem. Vi får läsa om hur Lidl som ägs av Dieter Schwarz motarbetar sin personal och pressar priserna på producenternas bekostnad. På en annan sida berättas om hur Swedish Meats öppnat upp för GMO-produktion i Sverige. Vi lär oss om hur det går till när choklad, bananer, kaffe, fisk, kött och annan mat produceras innan de hamnar i inbjudande förpackningar i butikerna.

I slutet av varje kapitel (som ofta inte är längre än ett uppslag) finns tips på litteratur för den som vill läsa vidare i ämnet. Många titlar känner jag igen men några nya tips har jag fått. Boken är perfekt för den som vill ha en omfattande men kortfattad konsumentguide. Storleken gör att man kan ha den med sig överallt men man lär sig ändå snabbt det som står så det är överflödigt.

Jag tycker att denna lilla handbok är suverän och mycket praktiskt. Den kostar inte så mycket så var och en kan med lätthet köpa den. Den finns i ett flertal internetbutiker men passa på att ta en titt i utgivarens egen internetbutik, där finns många inspirerande titlar.Läs mer:
Miljöförbundet Jordens Vänner
Mudimums.se
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

tisdag 18 mars 2008

Miljön får komma i andra hand - pengar går alltid först

De flesta är överens om att det inte är så bra för miljön att de varor vi handlar först åkt långa sträckor. Bättre är då ifall maten odlats i samma land eller till och med samma del av landet. Bäst är om det odlats ute i trädgården utan bekämpningsmedel och annat dumt.

Man kan tycka att det utifrån ett miljöperspektiv också vore bäst om det som blir över efter vår konsumtion också fick färdas så kort sträcka som möjligt. Men EU är inte helt eniga på den frågan, i alla fall anser EU att det är mer lämpligt att låta kapitalintressen gå före miljöintressen.

Sydsvenskan publicerar idag en oroväckande artikel om ett beslut i regeringsrätten som tolkat EG-rättens regler på så sätt att svenska kommuner måste låta sopföretag komma med bud innan de kan välja vilket företag som ska ta hand om soporna.

Domen rör ett mål som stått mellan fyra privata företag och kommunerna Tomelilla och Simrishamn. Kommunerna har låtit företaget Sysav, där kommunerna är delägare, ta hand om soporna. Regeringsrätten menar att detta är fel, i alla fall skulle kommunerna först ha lämnat möjligheter för de privata företagen att komma med bud. Det spelar ingen roll att kommunerna äger delar av Sysav.

Företag från hela EU måste få möjlighet att lämna bud. Sydsvenskan skriver att det kan innebära att skånska sopor måste köras till Dalarna men i praktiken innebär det också att norrländska sopor måste köras till Italien om något italienskt företag skulle lyckas lägga lägst bud. Det land med lägst bensinpriser skulle kunna konkurrera bra och genom att inte ha anpassat bensinpriser mm till miljökrav så kan de också vinna sådana upphandlingar och därmed orsaka ännu mer skada för miljön.

Man kan tycka att det är märkligt att kommuner inte kan väga in andra intressen än strikt ekonomiska när de fattar beslut. Skolor får exempelvis inte välja lokalt odlad mat om det finns någon grossist som kan erbjuda mat från en annan del av världen billigare. Detta trots att kommunen på sikt naturligtvis tjänar på att kanske betala lite extra men därmed också håller produktionen igång. Det samma blir det nu med soporna där den som tar minst betalt får ta hand om soporna. Om det på sikt innebär fler arbetslösa på den egna orten och därmed större kostnader spelar ingen roll när den fria konkurrensen så gå före allt sunt förnuft och miljötänkande.

Som Maria Wetterstrand konstaterat så kan EU vara en bra plattform för att genomföra miljölrav, men då måste EU sätta miljön i första rummet. Idag är det pengarna som sätter agendan.


Läs mer:
Sydsvenskan: Skånska sopor kan fraktas till Dalarna
Sydsvenskan: Ingen vet hur många som bryter mot lagen
Sydsvenskan: "Det här slår ner som en bomb"
Sopor.nu
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Kommunerna är bra på miljömål

Ta ditt klimatansvar
Naturskyddsföreningen driver just nu en kampanj som heter ”Ta ditt klimatansvar”. I kampanjen uppmanas privatpersoner och företag att ta ansvar för vår planet och se till att jordens värme inte höjs två grader vilket bland annat skulle orsaka att glaciärisarna skulle smälta och dess nedkylande effekt skulle försvinna vilket i sin tur gör att värmen accelererar.

Kampanjen vänder sig till både företag och privatpersoner. Dessa uppmanas främst skänka pengar till Naturskyddsföreningens arbete.

Inom ramen för denna kampanj har man också vänt sig till samtliga 290 kommuner för att ta reda på om de har någon plan för att minska utsläppen. 209 kommuner har svarat. 57 procent av dessa kommuner har miljömål och ytterligare 27 procent står i startgroparna.

Bland kommunerna som utmärker sig extra mycket finns Markaryd, Lilla Edet, Växjö, Södertälje, Stockholm. Markaryd utmärker sig dock genom att ett pappersbruk på orten lagt ner.

Det är skönt att se att många kommuner verkar lyckas gå framåt trots att de lokala partiernas riksorganisationer har svårt att komma överens i riksdagen.


Läs mer:
Svenska Naturskyddsföreningen: Ta ditt klimatansvar
DN: Kommuner minskar utsläppen mer än EU-målen
Ystads Allehanda: Kommuner satsar på klimatmål
Ekonominyheterna: Kommuner satsar på klimatmål
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

onsdag 12 mars 2008

Omega-3 rekommenderas för gravida?

Mycket tyder på att Livsmedelsverket inte bara kommer att ändra på rekommendationerna vad gäller alkohol och amning utan att man även kommer att förändra råden för fiskolja. EU har redan börjat rekommendera fiskolja till gravida och nu är det inte omöjligt att Livsmedelsverket följer efter. Bland annat påstås omega-3, som finns i fiskolja, underlätta förlossningen och främja barnets utveckling.

Livsmedelverket har tidigare inte kommit med några rekommendationer alls kring omega 3 och graviditet men kommer nu alltså troligen att rekommendera omega 3 som kosttillskott. Tidigare har verket betonat riskerna med fet fisk för gravida kvinnor medan man inte talat om de positiva effekterna som omega 3 medför.

Andra positiva effekter som fiskoljan bidrar med är att det hjälper somliga barn med adhd. För den som äter omega 3 minskar också risken för hjärt-kärl-sjukdomar och depressioner. Omega-3 finns också i hjärnan varför det är bra för tankeförmågan att få i sig lagom mängder.

Många äter fisk, exempelvis lax, för att få i sig mycket omega-3. Det har dock uppmärksammats förr, men även i en ny rapport, att odlad lax sällan innehåller några större mängder omega-3. Anledningen är att raps och soja blivit ett vanligt inslag i fodret vilket innebär att fisken inte blir rik på den omega-3 som är bevisat nyttig.


Läs mer:
DN: Även nya råd om fiskolja ses över
SvD: Foder minskar omega-3-halten
DN: Här är den smartaste maten för hjärnan
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 11 mars 2008

Mer om amning och alkohol

White RussianJag vill börja med att vidhålla att jag tycker att Livsmedelsverkets nya rekommendationer är helt uppåt väggarna. Livsmedelsverket menar att det inte är någon fara att dricka vin och sedan amma barnet eftersom alkoholen blandas med bröstmjölken och kommer ut mycket utspädd. Barnen serveras en mycket svag white russian. Det är okej. Barn får dricka alkohol så länge det inte är så mycket, tycker livsmedelsverket.

Det är nya tider. Moderna tider. Livsmedelsverket anser att det är svårt för många att följa rekommendationerna och då ändrar man på dem.

Som jag skrev i det förra inlägget så medför alkohol, även i små mängder, personlighetsförändringar och man utsöndrar andra lukter. Att tippa i sig en halv flaska vin (två glas) och sedan ta upp barnet för att amma det kanske inte gör barnet berusat men man ger inte heller barnet den trygghet det behöver. För tydlighetens skull kan jag påpeka att samma sak gäller för pappan. Jag tycker inte att någon som kommer i nära kontakt med barn ska dricka alkohol.

Om man ska titta på psykologiska effekter så finns det en stark skola inom psykologin som menar att det som händer i spädbarnsålder spelar in i det kommande livet i oerhört stor grad. Om barnet vänjer sig vid alkohol, om än väldigt lite, så kan det således ge smak för alkohol längre fram. Om de som ger barnet trygghet ofta luktar alkohol så blir det naturligtvis samma sak.

Jag tycker att det är positivt att Livsmedelsverket inte rekommenderar alkohol till gravida kvinnor. Det finns mängder av skador som härleds till att barnet fått i sig alkohol under graviditeten.

Jag vill också, avslutningsvis, påpeka att allt för närvarande är under utredning. Livsmedelsverket har inte bestämt sig för att ge dessa nya råd även om det mesta lutar åt det. Än så länge rekommenderar man mödrar att inte dricka alkohol medan de ammar.


Läs mer:
Luft till salu: Drick vin och amma, föreslår Livsmedelsverket
Livsmedelsverket: Förslag till nya råd om alkohol vid amning
Allt om barn: Rött till mamma - grönt till babyn
Allt om barn: Nya råd tillåter ammande dricka vin
Drugnews: "Ok med alkohol vid amning"
Sydsvenskan/TT: Nya råd till ammande: vin är okej
DN/TT: Nya råd till ammande: vin är okej
SvD/TT: Nya råd till ammande: vin är okej
SvD: Glöm moraliska låsningar
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Några ljus på bloggtoppen

Via bloggen Köpstopp får jag se att brittiska Guardian har listat vilka bloggar som är mäktigast i världen. Tittar man på vilka som är mest besökta i Sverige så är det idel mode- och/eller tramsbloggar. Människor tycks vara mycket mer intresserade av vad de hänger på kroppen än vad de stoppar i kroppen. Vid sidan om det vill man läsa om vad två bröder som vanligtvis hittas på Stureplan har att säga om dagliga ting och deras strider med olika redaktörer som naturligtvis jublar åt brödernas angrepp då de genererar fler besökare.

På världsfronten ser det likadant ut. Det är många bloggar om skvaller, skandaler och liknande på höga platser. Nu är jag inte den bittra typen. Jag besöker också då och då bloggar om såväl mode som annat och det händer att jag skrattar till när jag läser något som Alex Schulman skrivit. Någon frekvent besökare är jag dock inte och modesidorna ser jag som humor, jag läser dem inte för att jag verkligen vill inspireras av vad den ena eller andra bloggaren valt för plagg just den dagen.

Jag tycker dock att det är beklagligt att sådana sidor är så oerhört mycket mer populära än sidor som faktiskt finns för att förmedla något. Därför var det kul att se att i alla fall två av de femtio mäktigaste bloggarna var miljöbloggar.

Mellan nöjessurfandet så kanske folk i alla fall bryr sig lite om vår framtid. Jag vill hoppas det i alla fall och struntar för stunden i att Perezhilton.com kom på plats 6. Om inte Luft till salu finns med på topplistan nästa gång så blir jag dock irriterad.


Läs mer:
Köpstopp: Två miljöbloggar bland världens mäktigaste
Ekonominyheterna: Här är världens mäktigaste bloggare
Guardian: The world´s most powerful blogs
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , Twingly

Drick vin och amma, föreslår Livsmedelsverket

Livsmedelsverket böjer sig nu för kvinnor som tycker att det är för krångligt att inte få dricka vin medan de ammar och luckrar därmed upp reglerna. Annica Sohlström, chefsnutritionist vid Livsmedelsverket, säger till TT att intresset hos folket har blivit större kring kostråd under graviditet och amning och eftersom många tycker att råden känns ”krångliga” så måste de ändras, eller moderniseras som hon kallar det.

Den moderna kvinnan ska nu få dricka två glas vin innan hon har upp sin bebis i famnen och börjar amma.Livsmedelsverket uppmanar inte ammande kvinnor at dricka vin eftersom det inte finns något som, hör och häpna, tyder på att vinkonsumtion är bra för amningen. Men man avråder inte heller längre från att dricka något glas ibland om man inte kan motstå frestelsen.

Förutom att det kommer ut små mängder alkohol via bröstmjölken på en berusad kvinna så medför alkoholen naturligtvis personlighetsförändringar. Sådan känner barnet. Det är med stor bestörtning jag ser hur Livsmedelsverket ändrar reglerna för att det ska passa den ”moderna” kvinnan istället för att försöka påverka henne att anpassa sig efter barnet.


Läs mer:
Livsmedelsverket: Förslag till nya råd om alkohol vid amning
DN/TT: Nya råd till ammande: vin är okej
SvD/TT: Nya råd till ammande: vin är okej
SvD: Glöm moraliska låsningar
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag 10 mars 2008

Frossande i jätteräkor hotar flera djurarter

Trots att såväl Världsnaturfonden som Svenska Naturskyddsföreningen uppmanar svenskarna att avstå från jätteräkor så ökar försäljningen. I Vi-butikerna har försäljningen ökat med 23 procent medan Coop-butikerna ökat med 16 procent.

TV4 berättar ikväll om den svenska scampikonsumtionen innebär att Mangroveskogarna skövlas. Anledningen till skövlingen är att platsen behövs för odling av jätteräkorna som sedan exporteras till bland annat Sverige.


Mangroveskogar finns i tidsvattenzonen vid grunda tropiska och subtropiska kuster och floddeltan, skriver Naturskyddsföreningen. Mangroveskogarna skyddar fiskyngel, räkor, krabbor och andra smådjur. I takt med att dessa skogar skövlas så hotas mängder av djur av utrotning.

Det är lätt att springa i butiken och köpa jätteräkor och inte känna något ansvar för handlingarna. Vi-butikerna hjälper till genom att sälja jätteräkor till extrapris. På sin hemsida har man också ”läckra” scampirecept. Men hur lätt det än är att stoppa ner en påse nedfrysta jätteräkor i kundvagnen så är det en aktiv handling mot vår planet. Så låt bli. Tänk på vår framtid istället. Det är viktigare att vi har en framtid än att vi får frossa i oss jätteräkor till helgen.


Läs mer:
Svenska Naturskyddsföreningen: Vad är mangrove?
Världsnaturfonden: Korallrev och mangroveskogar räddar liv
TV4: Försäljning av rödlistade jätteräkor ökar
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

torsdag 6 mars 2008

Gunnar Lindgrens nyhetsbrev

I förrgår fick jag ett nytt nyhetsbrev från Gunnar Lindgren. Nyhetsbrevet har tre huvudrubriker:

1. Slammets svanesång
Det finns nu starka krafter som vill få bort slammet från all åkermark. Sveriges Konsumenter i Samverkan har tillskrivit LRF och Lantmännen och hoppas att frågan får en snar lösning.
Vad ska man då göra med det svenska slamberget? Detta kvalificerade kemiska avfall måste tas om hand på samma ansvarsfulla sätt som kadmiumbatterier, kärnavfall, riskavfall från sjukhus eller annat miljöfarligt avfall. Den utveckling man kan se ute i omvärlden är att slamspridning på åkermark väcker allt starkare motstånd och avvecklas…


2. Kost och hälsa - D-vitaminer, Mättade fetter och Behandling av diabetiker
Förr i tiden fick barnen ligga under kvartslampa för att kompensera brist på solljus. Idag används ljusterapi för att motverka vissa typer av vinterdepression. Däremot tycks inte ljusterapin ha någon större effekt på kroppens produktion av D-vitamin. Det krävs regelbunden exponering för naturligt solsken för att få igång D-vitaminproduktionen…

3. Radioaktiva gaser släpps ut från kärnkraftverken och misstänks påverka klimatet - Föredrag i Stockholm
Onsdagen den 12/3 kommer jag att hålla ett föredrag om kärnkraftens stora men närmast okända utsläpp av klimatförstörande radioaktiva gaser, främst Krypton-85. Men också utsläppen av cancerframkallande substanser, som bl a kol-14. Utsläpp av plutonium, americium och polonium kommer att behandlas liksom tillhörande risker…

Men det finns ett flertal underrubriker till varje rubrik med massor av läsning om ovan nämnda ämnen. Jag hoppas att alla läsare som inte redan prenumererar på Lindgrens högintressanta och viktiga nyhetsbrev blir prenumeranter redan idag. Det kostar inget och man får mängder av tips och kunskap.

För att bli prenumerant så skickar du ett e-brev till Lindgren. Adressen hittar du på hans hemsida: www.gunnarlindgren.comLäs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

tisdag 4 mars 2008

Skåne satsar på kollektivtrafik

Jag har tidigare skrivit om hur Malmö och Lund satsat på cykelvägar och på andra sätt uppmuntrat befolkningen att cykla istället för att använda bilen på sådana sträckor där det är möjligt. Jag har också skrivit om hur gamlingarna i Kristianstad fått gratis busskort för att kunna färdas inom kommunen.

Ikväll läser jag i Dagens Nyheter att skåningarna använder kollektivtrafiken allt mer. Sedan Region Skåne bildades har man bland annat satsat på ett gemensamt kollektivtrafikbolag, Skånetrafiken, som samordnar det kollektiva resandet inom och mellan de skånska kommunerna. Genom att det nu går fler resor har man nästan fördubblat buss- och tågresandet i regionen sedan 1999.

Främst är det dock människor som väljer att bo på en ort och arbeta på en annan, exempelvis bo i Helsingborg men arbeta i Malmö. Det har givit människor större frihet men gynnar inte miljön. På sikt kan man dock anta att det ökade nyttjandet av kollektivtrafiken också uppmuntrar till att lämna bilen och välja buss eller tåg även för andra resor.

Målet är att befolkningen ska välja andra färdmedel än miljöboven bilen. Redan nu går fler bussar än tidigare och antalet sträckor ökar ständigt. När städerna byggs ut tänker man också i första hand på kollektivtrafik och cyklister istället för traditionellt på bilisterna. Bland annat kan bussarna prioriteras vid trafiksignaler och i större utsträckning få egna körfält. Det diskuteras också lägre hastigheter för bilarna i stadskärnan och ändrade parkeringsavgifter för att uppmuntra befolkningen att välja bort bilen.

Även på riksplanet arbetas det för att förenkla det kollektiva resandet. Vid Banverket arbetar man för att samordna tågtrafiken och införa ett gemensamt biljettsystem och ett gemensamt informationssystem för kollektivtrafiken så man kan enkelt kan resa med ett annat bolag om man råkat missa en avgång.

Det är roligt att läsa att det rör på sig i Sverige och att det överallt tänks på miljön. Jag får intryck av att dessa politikerbeslut inte sker över huvudet på folk utan att människor i allt högre grad vet att det är nödvändigt att samhället börjar anpassa sig efter miljön och inte tvärtom.


Läs mer:
DN: Skåningarna åker kollektivt
DN: Enhetliga biljetter kan underlätta resandet
Luft till salu: Cyklandet ökar
Luft till salu: Gratis busskort för gamla i Kristianstad
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

måndag 3 mars 2008

Vasaloppet på motionscykel

I fädrens spår - för framtids segrar
Motion ska vara roligt. Ibland blir det enformigt eller rent av tråkigt att springa samma sträcka dag ut och dag in eller att sitta på motionscykeln och kolla på amerikanska sitcoms. Omväxling förnöjer. Bloggaren Fetsmart som på sin blogg låter besökarna följa hans viktkurva prövade i helgen en ovanlig metod. Idén att låta viktkurvan ligga på internet för allmän beskådan är naturligtvis smart. Det ger ett krav på prestation. Fetsmart kör så kallad LCHF-kost som främst företräds av dr Annika Dahlqvist (läs mer på hennes hemsida som länkas efter detta inlägg).

Inför årets Vasalopp som gick av stapeln i söndags fick herr Fetsmart en lika briljant som galen idé. Inspirerad av ett radioinslag satte han sig på sin motionscykel på morgonen, en kvart innan start för Vasaloppet, för att hemma vid tv:n cykla motsvarande längd, dvs 90 kilometer.

Efter en totaltid på 8 timmar och 35 minuter klev han av cykeln. Då hade han cyklat i sammanlagt 5 timmar och 20 minuter och haft vila för mat, bloggning och annat i 3 timmar och 15 minuter. Enligt cykelns mätare hade han bränt 2 042 kilokalorier.

Sådana här galna idéer applåderar jag allt vad jag kan. Jag söker ständigt efter nya uppslag för att inte tröttna på träningen. Resultat är naturligtvis något som motiverar men de syns ju aldrig speciellt fort.

Själv har jag ofta tänkt att jag i framtiden ska åka Vasaloppet. Det har dock alltid stannat vid en tanke. Det var länge sedan jag åkte skidor. Det finns inte så mycket snö här omkring så någon träning blir det inte. Jag har haft ursäkter för att slippa. Nästa år finns det inga ursäkter. Då blir det Vasaloppet på motionscykeln.

I det riktiga Vasaloppet, ni vet det på skidor i Dalarna, vann norrmannen Jörgen Aukland. Han skidade de 9 milen på 4 timmar, 13 minuter och 45 sekunder. Första kvinnan i mål var Sandra Hansson från Uddevalla som hade tiden 04:47:16.

Det blir nog Fetsmarts tid jag får försöka slå nästa år, inte Auklands.


Läs mer:
Fetsmart
Dr Dahlqvists blogg
Vasaloppet
DN: Jörgen Aukland vann Vasaloppet
SvD: Alla måste betecknas som hjältar
SvD: Norsk vasadröm i uppfyllelse
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Vitamintillskott kan öka cancerrisken

En amerikansk undersökning visar att intag av vissa vitaminer kan öka risk för cancer, enligt flera svenska tidningar. Framför allt verkar risken för cancer vara extra hög hos rökare. Jag har inte tagit del av rapporten utan kan bara skriva om det som rapporteras i media. Där står att för varje 100 milligrams E-vitamintillskott per dag de undersökta personerna fick i sig ökade risken för att utveckla lungcancer med sju procent.

Riskerna finns där när man tar vitamintillskott, inte när man äter exempelvis frukt med mycket vitaminer i. Om det gäller alla former av vitamintillskott framgår inte heller av artiklarna. Jag ska försöka hitta rapporten som publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine för att få bättre koll på det hela.

Fram till dess är väl ändå grundtipset att inte röka.


Läs mer:
TT/DN: Vitaminer kan öka risk för cancer
(Samma artikel i SvD)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag 1 mars 2008

Cyklandet ökar

Bild: Svensk Cykling

Kanske är det de höga bensinpriserna. Kanske är det miljötänkande. Eller så är det hälsotänkande som ligger bakom att svenskarna cyklar mer. Under förra årets steg försäljningen av cyklar kraftigt, skriver Sydsvenskan. Utvecklingen ser ut att fortsätta även i år. Under årets första åtta veckor har det sålts cirka 25 procent fler cyklar än tidigare år, skriver svensk cykling.

Ser man över en längre period har cyklandet dock minskat enligt Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket.

De regionala skillnaderna är stora. Enligt siffror, som jag inte riktigt förstår hur man fått fram, görs över 90 000 cykel cykelresor varje dag i Malmö. I Malmö tar befolkningen cykeln nästan var tredje gång de reser någonstans medan under tio procent av stockholmarna gör sina resor på cykel.

Skillnaderna kan naturligtvis bero på flera olika saker. I Stockholm är tunnelbanan väl utvecklad och man behöver inte gå långt innan man kan slå sig ner i ett tunnelbanesäte i en nerklottrad vagn. Malmö har visserligen busstrafik men kollektivtrafiken är inte fullt lika utvecklad som i Stockholm. I Malmö satsar man också på bra cykelvägar.

Malmö satsar 16 miljoner kronor på att förbättra cykelvägarna i år. Även i Lund satsar man på cykling. De närmaste åren investerar man 30 miljoner kronor i cykeltrafiken. Sedan 2001 finns det också kommunala cyklar att hyra i Lund.


Läs mer:
Sydsvenskan: Skåningarna flitigaste cyklisterna
Sydsvenskan: Storsatsning på cykeltrafiken
Cykelfrämjandet
Svensk cykling
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,