tisdag 25 mars 2008

Östersjöfiskar hotas av främmande arter

Fiskbeståndet i Östersjön hotas nu av att främmande fiskarter börjar ta plats. Som allt för ofta så är det människans fel. Längs kusten har arter som den svartmunnade smörbulten och den amerikanska kammaneten börjat dyka upp vilket ställer till problem. Hittills har de hittats vid Tysklands och Polens kuster men enligt fiskeriverket är det sannolikt att de snart hittas även i Sverige.


Svartmunnad smörbult
Svartmunnad smörbult

Plattfiskar, sill och torsk är två fiskarter som nu hotas av de nya innevånarna i Östersjön. Den amerikanska kammaneten äter exempelvis de plankton som torskynglen behöver.

De främmande arterna har kunnat etablera sig tack vare människan. Fiskarna har kommit via det barlastvatten som båtar släpper ut. Undersökningar har visat att många arter av bakterier, växter och djur kan överleva i livsduglig form i barlastvatten i flera månader. För att hindra att de främmande arterna kommer hit bör skifte av barlastvatten ske på öppet hav. Allmänheten bör också vara på sin vakt och rapportera om de upptäcker främmande arter längs kusterna.

Främst är det sex främmande vattenlevande varelser som man kan hålla utkik efter. Dessa är svartmunnad smörbult, rovvattenloppa, amerikansk hummer, kräftpestsvamp, kammanet och japanskt jätteostron.

Naturen är i ständig förändring. Det har den alltid varit. Men de förändringar som nu sker är inte sådana förändringar som vi alltid haft. Det är onaturliga inslag och hur de påverkar jorden på sikt vill vi helst inte veta.Läs mer:
Sött och salt: Främmande loppor och humrar ett växande hot mot fisket
SR: Främmande arter hotar östersjöfiske
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: