tisdag 18 mars 2008

Miljön får komma i andra hand - pengar går alltid först

De flesta är överens om att det inte är så bra för miljön att de varor vi handlar först åkt långa sträckor. Bättre är då ifall maten odlats i samma land eller till och med samma del av landet. Bäst är om det odlats ute i trädgården utan bekämpningsmedel och annat dumt.

Man kan tycka att det utifrån ett miljöperspektiv också vore bäst om det som blir över efter vår konsumtion också fick färdas så kort sträcka som möjligt. Men EU är inte helt eniga på den frågan, i alla fall anser EU att det är mer lämpligt att låta kapitalintressen gå före miljöintressen.

Sydsvenskan publicerar idag en oroväckande artikel om ett beslut i regeringsrätten som tolkat EG-rättens regler på så sätt att svenska kommuner måste låta sopföretag komma med bud innan de kan välja vilket företag som ska ta hand om soporna.

Domen rör ett mål som stått mellan fyra privata företag och kommunerna Tomelilla och Simrishamn. Kommunerna har låtit företaget Sysav, där kommunerna är delägare, ta hand om soporna. Regeringsrätten menar att detta är fel, i alla fall skulle kommunerna först ha lämnat möjligheter för de privata företagen att komma med bud. Det spelar ingen roll att kommunerna äger delar av Sysav.

Företag från hela EU måste få möjlighet att lämna bud. Sydsvenskan skriver att det kan innebära att skånska sopor måste köras till Dalarna men i praktiken innebär det också att norrländska sopor måste köras till Italien om något italienskt företag skulle lyckas lägga lägst bud. Det land med lägst bensinpriser skulle kunna konkurrera bra och genom att inte ha anpassat bensinpriser mm till miljökrav så kan de också vinna sådana upphandlingar och därmed orsaka ännu mer skada för miljön.

Man kan tycka att det är märkligt att kommuner inte kan väga in andra intressen än strikt ekonomiska när de fattar beslut. Skolor får exempelvis inte välja lokalt odlad mat om det finns någon grossist som kan erbjuda mat från en annan del av världen billigare. Detta trots att kommunen på sikt naturligtvis tjänar på att kanske betala lite extra men därmed också håller produktionen igång. Det samma blir det nu med soporna där den som tar minst betalt får ta hand om soporna. Om det på sikt innebär fler arbetslösa på den egna orten och därmed större kostnader spelar ingen roll när den fria konkurrensen så gå före allt sunt förnuft och miljötänkande.

Som Maria Wetterstrand konstaterat så kan EU vara en bra plattform för att genomföra miljölrav, men då måste EU sätta miljön i första rummet. Idag är det pengarna som sätter agendan.


Läs mer:
Sydsvenskan: Skånska sopor kan fraktas till Dalarna
Sydsvenskan: Ingen vet hur många som bryter mot lagen
Sydsvenskan: "Det här slår ner som en bomb"
Sopor.nu
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

2 kommentarer:

En som blivit hotad av kommunen. sa...

Tyvärr vill kommunerna bara elda sopor och tjäna pengar och inte återvinna. Domen är en vinst för miljön och en förlust för förbrännarkapitalisterna.

Du vet inte hur kommunernas lobbyorganisation fungerar.

Fabrikören sa...

Nu är det också så att kommuner får ställa miljökrav när de upphandlar. Att lägsta pris är enarådande vid upphandling är en myt som antikapitalister gärna vill sprida.

En viktining kan exempelvis se ut såhär: erfarenhet 50 %, miljöpåverkan 25 %, pris 25 %. Dessa läggs sedan samman och är två anbudsgivare lika bra på erfarenhet och miljöpåverkan blir priset avgörande. Inget märkligt med detta väl?

Det man däremot inte kan är att ha lokalproducerat som ett såkallat skall-krav. Det strider mot likabehandlingsprincipen och är i största allmänhet korkat. Transport är bara en av många miljöfaktorer som bör vägas in. Kan ett företag i Italien lämna ett bättre bud med ovanstående viktning, så why not? Varför utesluta dem på förhand?