tisdag 4 mars 2008

Skåne satsar på kollektivtrafik

Jag har tidigare skrivit om hur Malmö och Lund satsat på cykelvägar och på andra sätt uppmuntrat befolkningen att cykla istället för att använda bilen på sådana sträckor där det är möjligt. Jag har också skrivit om hur gamlingarna i Kristianstad fått gratis busskort för att kunna färdas inom kommunen.

Ikväll läser jag i Dagens Nyheter att skåningarna använder kollektivtrafiken allt mer. Sedan Region Skåne bildades har man bland annat satsat på ett gemensamt kollektivtrafikbolag, Skånetrafiken, som samordnar det kollektiva resandet inom och mellan de skånska kommunerna. Genom att det nu går fler resor har man nästan fördubblat buss- och tågresandet i regionen sedan 1999.

Främst är det dock människor som väljer att bo på en ort och arbeta på en annan, exempelvis bo i Helsingborg men arbeta i Malmö. Det har givit människor större frihet men gynnar inte miljön. På sikt kan man dock anta att det ökade nyttjandet av kollektivtrafiken också uppmuntrar till att lämna bilen och välja buss eller tåg även för andra resor.

Målet är att befolkningen ska välja andra färdmedel än miljöboven bilen. Redan nu går fler bussar än tidigare och antalet sträckor ökar ständigt. När städerna byggs ut tänker man också i första hand på kollektivtrafik och cyklister istället för traditionellt på bilisterna. Bland annat kan bussarna prioriteras vid trafiksignaler och i större utsträckning få egna körfält. Det diskuteras också lägre hastigheter för bilarna i stadskärnan och ändrade parkeringsavgifter för att uppmuntra befolkningen att välja bort bilen.

Även på riksplanet arbetas det för att förenkla det kollektiva resandet. Vid Banverket arbetar man för att samordna tågtrafiken och införa ett gemensamt biljettsystem och ett gemensamt informationssystem för kollektivtrafiken så man kan enkelt kan resa med ett annat bolag om man råkat missa en avgång.

Det är roligt att läsa att det rör på sig i Sverige och att det överallt tänks på miljön. Jag får intryck av att dessa politikerbeslut inte sker över huvudet på folk utan att människor i allt högre grad vet att det är nödvändigt att samhället börjar anpassa sig efter miljön och inte tvärtom.


Läs mer:
DN: Skåningarna åker kollektivt
DN: Enhetliga biljetter kan underlätta resandet
Luft till salu: Cyklandet ökar
Luft till salu: Gratis busskort för gamla i Kristianstad
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: