onsdag 27 februari 2008

Miljöfarliga sopbilar i Trelleborg

Föreningen Gröna bilister kritiserar Trelleborgs kommun för deras bristande miljöansvar. Anledningen är att ingen av kommunens sju sopbilar lever upp till den senaste miljöklassningen och den äldsta bilden är hela 15 år gammal.

– Gamla bilar innebär höga utsläpp av cancerframkallande allergena partiklar och övergödande och försurande kväveoxider. Det är särskilt allvarligt när det handlar om sopbilar eftersom de alltid befinner sig bland oskyddade medborgare, säger Mattias Goldman på Gröna bilister, till Trelleborgs Allehanda

Gröna bilister menar att kommunerna bör byta ut sopbilarna mot gasdrivna bilar. Detta skulle även skynda på etableringen av tankställen för fordonsgas. Genom att sopbilarna kör väldigt mycket skulle de också medföra en stor skillnad på utsläppen.

Trelleborg har inga planer på att byta ut bilarna, bortsett från den äldsta som snart kommer att tas ur drift.


Läs mer:
Trelleborgs Allehanda: Smutsigt när soporna hämtas
Gröna bilister
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
Twingly

Inga kommentarer: