måndag 18 februari 2008

Miljömålet borde vara blocköverskridande

Jag har inte följt med så oerhört noga i frågan om klimatmålet. Jag roas inte av den parlamentariska gången med allt bråk och käbbel utan är mer intresserad av att se resultaten och sedan tycka utifrån dem. Det är en sysselsättning som jag kan ha eftersom jag själv inte jobbar i riksdagen. Ganska skönt kan tyckas.

Därför har jag inte följt med så noga i regeringens klimatmål. Det var först i förra veckan som jag fick upp ögonen lite sömnigt sedan Folkpartiet gjort ett utspel om kärnkraften som en el av miljömålet. Regeringen består av tre partier som är positiva till kärnkraften i Centerpartiet som tidigare varit aktigt för avveckling av kärnkraften men som för att lyckas bilda regering lade frågan åt sidan under denna mandatperiod. Det samma gjorde de andra partierna som lovade att inte heller bygga ut några kärnkraftverk under den mandatperiod som vi nu är mitt inne i.

Detta gjorde att miljömålet som skulle presenteras blev framskjutet till denna vecka. Idag ska miljömålet presenteras och tidningarna lägger redan innan den publiceras fram delar ur dess innehåll. EU vill att Sverige minskar utsläppen av koldioxid med 38 procent

Enligt SvD vill regeringen vinna tid. Man listar tre punkter som regeringen vill ha avklarade innan något svenskt utsläppsmål för att minska klimatgaserna fastställs:

• Först bör EU:s interna klimatpolitik fastställas.
• Sedan bör även ”de globala förhandlingarna slutförts”, vilket sannolikt syftar på det avtal som erätter Kyotoprotokollet och som ska förhandlas färdigt i Köpenhamn hösten 2009.
• Dessutom anser regeringspartierna att energiöverläggningar måste dras igång som innebär ”en prövning av såväl de förnybara energikällorna som kärnkraftens roll i den framtida klimat- och energipolitiken”.

Att regeringen bråkar inbördes är illa nog. Vad jag skulle vilja se är en blocköverskridande överenskommelse mellan alla partier i riksdagen. Vi vet inte vad som händer efter nästa val. Därför vore en enighet mellan alla partier om en långsiktig plan att föredra. En plan som alla följer oavsett vilken regering som sitter.

Nu används miljön på samma sätt som alla andra frågor, som slagträn mellan partierna. Man får intryck av att de egentligen inte bryr sig alls om miljön, att det viktiga och intressanta är att vinna nästa val.

Val är i sig väldigt ointressant. Vår jord är det mest viktiga. Utan den så blir det inga fler val. Då spelar det ingen roll vilket parti som har den bästa politiken i övrigt. Man kan inte heller trösta sig med att det är bättre lokalt. Jag läser i Borås tidning att partierna bråkar om sina lokala miljömål också.

Jag tror inte att jag är ensam om att partierna borde lägga all stolthet åt sidan. Om de kan komma överens om en blocköverskridande plan så skulle alla människor kunna se att partierna består av vuxna människor och inte barnungar som man ofta misstänker när man ser deras utspel.

Miljöhotet måste tas på allvar. Om vi inte kan enas om de stora frågorna så tvingas vi till sist till drastiska lösningar, som kött som odlas i laboratorium, som en sista lösning innan planeten säger tack och adjö.

Uppdatering:
Några minuter efter att jag lagt upp denna text skickade Folkpartiet ut ett pressmeddelande. Där framkommer att partiet reserverar sig i klimatberedningen eftersom de anser att kärnkraften är lösningen. Jag tycker att det hela är småaktigt. Partiet blr titta på de andra lösningarna som finns tills vidare. Tror de verkligen på kärnkraft så ta fram det i nästa valrörelse och fokusera på andra miljöfrågor tills vidare..Källor och inspiration:
SvD: ingen enighet om klimatmålet
DN: Regeringspartier enade m klimatmål
MiljöAktuellt (Debattartikel av Mp): ”Satsa på tåg för att klara miljömålet”
Folkpartiet: Sverige måste bygga fyra nya kärnkraftverk
Borås Tidning: Politisk strid om miljömål
MiljöAktuellt: Framtidens kött odlas på labbet
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

1 kommentar:

gunilla sa...

Det är inte konstigt att man blir besviken på politikerna - jag hade faktiskt trott att de skulle komma överens...