fredag 15 februari 2008

Giftigt ris i svenska butiker

Eldorado
För två år sedan upptäcktes det att mögelgiftet aflatoxin fanns i mjölk. Man började undersöka hur det kom sig och upptäckte snart att det berodde på att korna ätit riskli som fanns i fodret och att detta innehöll ämnet. Att ämnet gått vidare från fodret till mjölken borde i sig skicka tydliga signaler till mödrar som anser sig kunna äta och dricka vad de vill medan de ammar. Det är dock ämne för en annan diskussion.

Livsmedelsverket har nu tagit 100 prover på ris som säljs i svenska affärer. Resultatet publiceras i rapporten Mögel och mykotoxiner i ris – fokus på basmati och råris (se länk i slutet av texten). Av de 100 proverna hittade man mögelgiftet i 47 prover. I 12 av fallen, varav 10 gäller basmatiris, ligger halterna över gränsvärdena för vad som är tillåtet i EU. Nämnas bör att absolut flest prover också togs på basmatiris (73 prover) medan åtta togs på jasminris och övriga på andra rissorter.

Aflatoxin är ett mycket starkt gift som produceras av mögelsvampar. Giftet uppkommer normalt när livsmedlen hanteras eller förvaras felaktigt. Aflatoxin är DNA-skadande och därför har man inte fastställt något tolerabelt dagligt intag (TDI). FAO:s och WHO:s gemensamma expertkommitté JECFA har kommit fram till att exponering för 1 ng aflatoxin B1 eller motsvarande/kg kroppsvikt och dag kan medföra extra cencerrisk. Människor med hepatit B löper betydligt större risk att insjukna om de får i sig giftet än hepatit B-negativa.

Livsmedelsverket har informerat EU-kommissionen om vad man kommit fram till vilket lett till att nya regler för importkontroll av basmatiris kommer att införas. Man får hoppas att larmet tas på allvar och att även importörerna själva blir bättre på att kontrollera vad de tar in.

Ett av märkena som innehöll för stor mängd av det cancerframkallande giftet är Eldorado, dvs Axfoods lågprismärke som hittas i affärer som Willys och Hemköp. Ingmar Kroon, som är pressansvarig på Axfood, säger till SvD att företagets leverantörer brukar testa ris. Uppenbarligen har man inte gjort det denna gång så frågan är hur ofta dessa tester görs. Med media flåsande i nacken lär det dock bli ändring ett tag.


Källor:
Livsmedelsverket: Mögel och mykotoxiner i ris – fokus på basmati och råris (PDF)
Livsmedelsverket: Mögelgift vanligt i undersökt ris
SvD: Mögelgift hittat i ris
Livsmedelsverket: Aflatoxiner
Expressen: Mögelgift upptäckt i många rissorter
DN: Mögelgift upptäckt i många rissorter
Sydsvenskan: Mögelgifter vanliga i ris
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: