måndag 25 februari 2008

Olika miljögifter stärker varandra

Uppsala UniversitetNär vi får i oss flera olika miljögifter så förstärks varje enskilt gift i kroppen, menar Celia Fischer som doktorerat i ämnet och genom forskning där hon utsatt möss för olika gifter kunnat studera sambandet. Uppsalaforskaren Celia Fischer menar att det kan finnas samband mellan våra vanligare miljögifter som PCB och bromerade flamskyddsmedel och sämre minne och inlärningsförmåga och adhd.

Mössen utsattes för små doser av ämnena. Doserna var så små att de låg under de nivåer som normalt ger symptom. Tillsammans gav dock de låga giftdoserna inverkan på djuren. Mössen som förgiftats med flera gifter behövde längre tid för att hitta mat och hade svårare för att hitta. De blev även hyperaktiva.

Vad gäller människor kan man konstatera att barn på Färöarna ofta drabbas av utvecklingsstörningar till följd av kvicksilver som finns i fisken som de äter medan barn på Seyshellerna i Indiska oceanen inte har sådana symptom trots att de får i sig lika mycket gift. Barnen på Färöarna får dock också i sig PCB genom valspäck och valkött vilket tillsammans ledes till störningar i nervsystemet, säger Cecilia Fischer till Sydsvenskan.


Läs mer:
Expertsvar: Kombinationen av flera miljögifter gör dem mer skadliga
SvD: Giftcoctail ger skador på nervsystemet
Uppsala Universitet: Developmental Neurotoxicity in Mice Neonatally Co-exposed to Environmental Agents
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Det är inte tanken som räknas…
Alla vill vi skapa en bättre framtid för våra barn. Men vem gör något åt det? Ditt engagemang kanske kan kännas futtigt om du bara ser det som en isolerad handling. Därför finns slutasnacka.se. Här kan du förbättra världen tillsammans med andra. En släckt lampa kan bli tusentals släckta lampor. Ett återvunnet batteri kan bli hundratusentals. Här blir din handling en del av en stor helhet.

Gör något på www.slutasnacka.se!