måndag 25 februari 2008

Sundare liv motverkar psykisk ohälsa

SkrietEn undersökning visar att det främst är människor med en ohälsosam livsstil som drabbas av depressioner och inte tvärtom, dvs människor med depressioner som dras till en ohälsosam livsstil, skriver docent Sarah Wamala, lektor vid Karolinska institutet och avdelningschef vid Centrum för folkhälsa, samt Johanna Ahnquist, utredare vid Statens folkhälsoinstitut i Dagens Nyheter. Undersökningen bygger på en enkät som fyllts i av 26 000 män och 30 500 kvinnor i åldern 18-24 år.

Skribenterna skriver att ohälsosamma matvanor, stillasittande, rökning och hög alkoholkonsumtion påverkar så mycket som drygt 60 % av den påverkbara ohälsan och förtida dödligheten enligt ledande forskare inom institutioner som WHO, Världsbanken, EU och OECD. Men förutom en mängd sjukdomar som Hjärtkärlssjukdomar, stroke, vissa typer av cancer, kroniska andningsrespiratoriska svårigheter och typ 2-diabetes så kopplas nu den ohälsosamma levnadsföringen till psykisk ohälsa.

28 procent av kvinnorna och 35 procent av männen i nämnda undersökning rapporterade endast en ohälsosam livsstilsfaktor medan 3 procent av kvinnorna och 4 procent av männen rapporterade tre till fyra ohälsosamma livsstilsfaktorer. När man sedan jämförde personer med hälsosamma levnadsvanor och dem med flera ohälsosamma livsstilsfaktorer upptäckte man att risken för psykisk ohälsa var mycket högre hos dem med ohälsosam livsstil.

Högst risk för psykisk ohälsa ger fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol.

Skribenterna vill att hälso- och sjukvården bör arbeta förebyggande för livsstilsförändring eftersom dessa åtgärder dels är bra mot flera sjukdomar som direkt kopplas till ohälsosamt leverne men också mot psykisk ohälsa.

Därmed kommer man inte på en viktig fråga. Vad ska sjukvården vara till för? Idag är sjukvården i allt för hög grad till för att bota sjukdomar, inte för att förebygga sjukdom. Are Waerland sa ofta att ”Det finns inga sjukdomar, bara livsföringsfel”. I mångt och mycket stämmer detta. Om sjukvården skulle arbeta förebyggande så skulle samhället spara stora belopp (man måste tala i pengar för att politiker ska hörsamma det man har att säga) och många människor skulle må bättre.

Det finns många anledningar till att leva sund. Men i grunden handlar allt om att man genom en sund livsföring lever längre och mår bättre.


Läs mer:
DN: "Stillasittande och sprit driver på psykisk ohälsa"
Dagen: Fysisk inaktivitet ökar risken för psykisk ohälsa
DN: Mot eget ansvar (kritisk ledare)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Inga kommentarer: