tisdag 22 januari 2008

Rökrutor på tågstationerna

Ständigt hör man arga röster om hur rökare förtrycks i vårt land. Jag kan förstå rökarna. Fram till för några år sedan var jag fast i nikotinets klor och kunde tycka att det var lite obekvämt med att platserna man fick röka på blev färre och färre. Samtidigt hade jag full respekt för detta eftersom rökning trots allt inte är nyttigt. Jag ångrar att jag som ung började röka och är lycklig att jag till sist lyckades sluta.

Sedan jag slutade har jag haft ännu större förståelse för alla rökförbud. Just när jag slutat var det riktigt plågsamt att vara nära någon som rökte och det irriterande var att jag inte själv kunde välja. Skulle jag stå och vänta på bussen så ville jag inte behöva gå därifrån bara för att någon nödvändigtvis skulle så i busskuren eller precis utanför och röka. Idag är det inte lika plågsamt men jag störs av lukten och gillar inte att påtvingas rök när jag själv har valt att sluta röka.

Passiv rökning är lika riskfyllt som att själv röka. Naturligtvis blir inte risken lika stor om man bara råkar stå bredvid någon som röker ibland men det är ändå irriterande. Mer skadligt blir det för exempelvis barn som växer upp i hem där föräldrarna röker inomhus.

En brinnande cigarett sprider cirka 5 000 kemiska ämnen varav cirka 50 är cancerframkallande eller misstänks framkalla cancer. Två av dessa, betanaftylamin och 4-aminodifenyl, är totalförbjudna i svenska arbetsmiljöer, förutom när de kommer från cigaretter.

Risken för lungcancer är 30 procent större för icke-rökare som lever tillsammans med en rökare Det finns också ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Passiv rökning kan också ge KOL (Kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Enligt Socialstyrelsen avlider cirka 500 människor varje år till följd av passiv rökning, människor som valt att inte röka men bor ihop med en rökare.

Man kan tycka att det är upp till var och en om man ska få röka. Man skadar inte någon annan än sig själv. Men vi som inte röker ska också slippa röka. Därför är det med glädje som jag läser att banverket nu planerar att införa avskilda rökrutor på försök vid tågstationerna. Till en början kommer man prova det vid Malmö Central. Miljöförvaltningen i Malmö har engagerat sig mycket i frågan och bland annat gjort studiebesök i Tyskland för att se hur de löst frågan.

Malmö kommer nu att vara testort och faller det väl ut kan vi förvänta oss friskare luft när vi väntar på tågen. Många rökare kommer nog att känna sig förföljda men vi som inte röker kan slippa känna oss förföljda av giftig rök som vi själva inte valt att andas in. Det är en rättighet vi borde ha överallt.

Källor:
Tobaksfakta: Passiv rökning
Tobaksfakta: Rökningen på tågperronger begränsas
Internetmedicin: KOL


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: