onsdag 30 januari 2008

Amning ger friska och smarta barn

Att amning tycks motverka astma och allergi hos barn har länge varit en accepterad slutsats. Nu tror ett forskarteam i Nice att de kommit på varför. Jag är ingen vän av djurförsök och måste säga att detta är ett av de mer onödiga djurförsöken. Visserligen är jag heller ingen vän av astma men jag är övertygad om att man kan nå slutsatser utan att plåga djur. Nu är det gjort och jag skriver om det, under ljudliga protester här vid datorn.

Forskarna utsatte möss av honkön för ett allergiframkallande äggviteämne och lät dem sedan dia sina ungar. Forskarna kunde sedan konstatera att mössen överförde antigener till sina avkommor, oavsett hur deras eget immunsystem sett ut från början.

I Nature Medicine skriver de att luftburna antigener överförs effektivt från mamma till spädbarn via modersmjölken. Förhoppningen är att upptäckten ska kunna användas till att utveckla medicin mot allergi och astma.

Forskning har visat att amning är bra för barnen på många sätt. Länge har forskare tvistat om huruvida barn som ammas länge får högre IQ stämmer eller inte. En studie vid Linköpings universitet menade 2004 att IQ:s påverkades av hur länge barnen ammades. Dessutom hittade de ett säkerställt samband mellan halten av fleromättade fettsyror i den första bröstmjölken, kolostrum, och IQ hos barnen när de testades vid 6,5-års ålder. De menade att fetterna skyddar spädbarnets nervceller och bidrar till hjärnans tillväxt.

En undersökning som nyligen presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America kommer dock med delvis andra slutsatser. Forskarna konstaterar att barnen som ammats har en IQ som i genomsnitt är sex poäng högre än genomsnittet för de barn som inte ammades. De ammande hade i snitt 103 och de icke-ammande barnen hade 97 poäng. Sambandet mellan IQ och amning gäller dock bara för barn som har minst en ”normalvariant” av genen FADS2 (fatty acid desaturase 2). Minst 90 procent av befolkningen har minst en normalvariant medan cirka 50 procent har två. Cirka 10 procent saknar alltså genen och där saknas också sambandet mellan amning och IQ.

En studie som publicerades i British Medical Journal förra året hävdar dock att sambandet IQ-amning är i stort sett ointressant. Istället ärvs intelligensen från mamman. Sambandet som andra forskare hittat menar man beror på att intelligentare kvinnor generellt sätt ammar sina barn längre tid.

De fann att den största delen av sambandet mellan amning och barns intelligens försvann när man räknade bort det faktum att mammor som ammar tenderar att vara mer intelligenta, mer utbildade och mer benägna att skapa en stimulerande hemmiljö.

Frågan lär utredas vidare. Debatten har pågått sedan 1929 och forskarna är splittrade i frågan.

Listan över fördelar med amning kan göras lång. Bröstmjölken innehåller allt ett barn behöver. Kan man inte amma så kan man självklart ge barnen ersättning men amning är alltid att föredra för dem som kan.

Amning är också bra för modern. Bland annat tyder mycket på att amning är skyddar mot bröstcancer.
Källor:
Allt om barn: Därför skyddar amning mot allergier
Medical Link: Fetter i bröstmjölk påverkar barns IQ
Läkartidningen: Högre IQ hos ammande barn
Allt om barn: ”Amning påverkar inte intelligensen”
Allt om barn: Amning skyddar både mor och barn mot cancer

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: