onsdag 23 januari 2008

Miljötänkandet når byggbranschen

Som många redan uppmärksammat pågår just nu ett projekt för att bygga en grön stad i Förenade arabemiraten. Staden kommer heta Masdar City. Grundtanken är att den nya staden ska vara helt koldioxidfri. 2015 ska staden stå färdig. 50 000 människor ska bo i staden som är tänkt att visa vägen in i framtiden. Inom en sex kilometers radie ska inga koldioxidutsläpp, bilar eller sopor finnas. Energin som ska driva staden ska tas från vind, sol och avfall. På så sätt hoppas man kunna driva den gröna staden.

Bakom projektet står landets regering som genom företaget Abu Dhabi Future Energy Company (ADFEC) ska förverkliga den miljövänliga staden (eller icke miljöovänliga). De har fått med sig ett flertal tunga samarbetspartners. 1 500 internationella bolag ska etableras i staden och alla har gemensamt att de arbetar för en hållbar utveckling och förnyelsebara energikällor. ADFEC har också fått med sig Världsnaturfonden (WWF) som bidragit med idéer till konceptet.

I Sverige finns inga miljövänliga städer inplanerade men väl ett ”klimatsmart flerfamiljshus”, om man får tro Svenska dagbladet. Det norska byggföretaget Veidekke, som just fått i uppdrag att anlägga två tunnelentreprenader på Norra Länken i Stockholm, planerar just nu inför ett klimatsmart hus.

Tanken är att de 40 lägenheterna minskar koldioxidutsläppen med cirka 68 ton jämfört med vanliga lägenheter. Detta blir, enligt Veidekke, möjligt genom miljövänlig fjärrvärme, bra isolering samt genom att ge kunskap till de boende. ”Rätt” beteende ska märkas i plånboken. Johnny Kellner som är miljöchef hos Veidekke säger att mycket handlar om elanvändningen. Om Sverige drar ner på elanvändandet kan vi exportera miljövänlig el utomlands, nu köper vi istället in mindre miljövänlig el från övriga Europa.

Även under upprörandet av huset kommer man tänka miljövänligt. Exempelvis värms byggbodarna med fjärrvärme.

De klimatsmarta husen kallar man för TellHus™. På Veidekkes hemsida berättar man hur mycket el som man tänkt att sådana hus kommer att spara.

Jämfört med ett normalhus minskar en lägenhet i ett TellHus™ - hus koldioxidutsläppen med 1,1 ton per år och lägenhet.
Ett TellHus™ - hus med 15 lägenheter på 90 kvm minskar utsläppen av koldioxid med ca 17 ton per år.


Huset kommer att byggas i Ytterskär i Västertorp i södra Stockholm. Det framgår inte, vare sig i SvD eller på företagets egen hemsida om det kommer att vara bostadsrätter eller hyreslägenheter. Man kan lätt anta att det blir bostadsrätter och att de kommer att köpas av hyfsat förmögna ”kulturpersoner” som därmed har råd att visa att de är miljövänliga. Det blir gärna en klassfråga.

Man bör dock ändå se detta som positivt. Medias och andras ständiga prat om miljöförstörelsen har nu resulterat i att även byggnadsföretag börjar inse att det finns pengar att tjäna på att profilera sig. Förhoppningsvis är det inte bara tomma ord. Man kan också hoppas att arbetsmiljön för de som bygger husen blir bättre. Jag vet inte hur det är på det aktuella företaget men generellt är det ingen hälsosam miljö att bygga bostäder. Om detta hus slår väl ut kommer säkert fler företag bygga miljövänliga bostäder, eller i alla fall mindre miljöovänliga. Kan man bygga en miljövänlig stad i Förenade arabemiraten så borde man kunna bygga miljövänliga hyreshus i Sverige.

Källor:
The Masdar Initiative
SvD: Klimatsmart flerfamiljshus
E24: Oljemiljardärer bygger grön stad
Ny teknik: Oljestat bygger koldioxidfri stad
Ekonominyheterna: Miljardorder till Veidekke
Veidekke
Veidekke: TellHus

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: