onsdag 9 januari 2008

Ekologisk mat är pålitlig

Livsmedelsverket har kartlagt och undersökt 148 ekologiska frukter och grönsaker och kommit fram till att ekologisk märkning är pålitlig (PDF) . I endast två av de 148 proverna kunde man hitta spår efter bekämpningsmedel. Spåren som hittades var dels dikvat i potatis från Sverige samt procymidon som hittades i paprika från Egypten. Det rörde sig i båda fallen om mycket låga halter.

– Resultaten tyder på att hanteringen av ekologiska vegetabilier, från odlingen till butik, generellt fungerar bra och att konsumenterna kan lita på den ekologiska märkningen, säger Petra Bergkvist.

Dikvat är ett bekämpningsmedel som dels används mot ogräs och dels avdödning av gröna växtdelar hos exempelvis potatis och baljväxter. Ämnet är lagligt i Sverige och används ofta vid exempelvis potatisodling, men är naturligtvis inte tillåtet vid ekologiskt odlad mat. Ämnet bryts under vissa omständigheter ner mycket långsamt och man kan därför anta att det är sedan tidigare odlingar som ämnet funnits kvar och hamnat i potatisen. Dikvat har också den lilla egenheten att det är giftigt för fåglar, insekter och större djur, liksom för alger och andra havsorganismer. Vid djurförsök har ämnet visat sig ha akut giftighet. Även för människor är det giftigt. Människor som arbetar med ämnet har bland annat drabbats av missfärgning i huden, näsblödningar vid inandning mm.

Bekämpningsmedlet procymidon används för att bekämpa svampangrepp, exempelvis mögel. Människan tar lätt upp ämnet. Till sin struktur liknar ämnet vinklozin som tidigare använts men idag är förbjuden eftersom ämnet visade sig ge upphov till demaskulinisering hos råttor. Procymidon är inte lagligt att använda i Sverige eftersom det är hormonstörande men är lagligt i många andra länder och återfinns därför i stora mängder i frukt som vi äter.

Tester har tidigare visat att den som väljer ekologisk mat har betydligt mindre gifter i kroppen. Det spelar alltså roll vilken mat man väljer, inte bara för miljön utan även för den egna hälsan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: