tisdag 29 januari 2008

Motion gör dig yngre, fast äldre

En ny undersökning som genomförts av brittiska och amerikanska forskare visar att motion sänker din biologiska ålder. Det är en så kallad tvillingstudie som visar att den som motionerar minst tre timmar i veckan är biologiskt 10 år yngre än de som inte tränar. Biologisk ålder är ett ganska dumt begrepp. Man är ju så gammal som man har levt. Man borde snarare kunna säga att motion gör människor äldre genom att man åldras mer långsamt.

Rapporten citeras i Dagens Nyheter som hänvisar till den medicinska tidskriften Archives of Internal Medicine.

I forskningen ingick 2 400 brittiska tvillingar i åldrarna 18-81 år. De har fått lämna blodprov och uppgifter om hur mycket de motionerar. Resultaten visar bland annat att de som tränar har längre telomerer än de som inte tränar. Telomerer skyddar vår arvsmassa och har stor betydelse vid åldrande. Varje gång en kromosom kopieras, vilket sker hela tiden, misslyckas kroppen med att kopiera den yttersta biten av telomeren. Detta innebär att den blir kortare och kortare. Somliga forskare menar att telomerernas längd har betydelse för åldrandet.

Det räcker alltså med tre timmars träning i veckan. Mer träning skadar dock inte. Brist på motion är en av de två stora orsakerna till att fetman brer ut sig i vårt land. Den andra orsaken är felaktig kost.
Källor:
DN: Nu är det bevisat: Motion gör dig yngre
SvD: Motion gör dig tio år yngre
Kristianstadsbladet: Motion gör dig tio år yngre

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Inga kommentarer: