onsdag 9 april 2008

Arv och dålig luft bakom barns allergier

BAMSE-projektet vid Karolinska Institutet i Stockholm har undersökt 4 000 barn från födseln och kommit fram till att dålig luft är en av de största orsakerna till att barn drabbas av astma, pollenallergi och försämrad lungfunktion.

Man undersökte luftföroreningar i trafiken som barnen utsattes för under sitt första levnadsår och jämförde sedan med i hur stor utsträckning som barnen drabbats av olika sjukdomar när de var fyra år. De barns om utsatts för höga halter av förorenad luft löpte 60 procent större risk att få långvariga astmabesvär, skriver Allt om barn.

Förutom den dåliga luften så påverkas barnen också av sitt arv. Till stor del är det generna som avgör vilka barn som utsätts för dålig luft som blir allergiska.

BAMSE är en förkortning för orden Barn, Allergi, Miljö, Stockholm, Epidemiologi som slängts ihop i nämnd ordning för att bilda förkortningen BAMSE.


Läs mer:
Allt om barn: Ren luft - annars kan barnet få allergier
Karolinska Institutet: Nya resultat från BAMSE-studien
SvD: Stockholmsluften ger barn astma
DN: Smutsig luft kan ge barn astma
SvD: Bilavgaser ökar risk för astma
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: