måndag 23 februari 2009

Förgiftade grönsaker på Europamarknaden


Grönsaker och frukter som besprutas med giftiga förbjudna bekämpningsmedel är ett växande problem i Sydeuropa, skriver Svenska Dagbladets Henrik Ennart. Bakom bekämpningsmedlen står ukrainsk maffia som smugglar in gifterna från Kina. Den globala krisen medför att många jordbrukare känner sig mer eller mindre tvingade att bespruta sina grödor för att verksamheten ska kunna gå runt. Konsumenterna kräver låga priser och bönderna vill överleva.
– Under tre år har den illegala marknaden vuxit snabbt och vår prognos är att ökningen fortsätter i samma takt de kommande åren. Finanskrisen blir en ny drivkraft för ekonomiskt pressade jordbrukare att ta till förbjudna bekämpningsmedel, säger Rocky Rowe som arbetar vid European crop protection association, ECPA, i Bryssel, till Svd.

Den svarta marknaden på illegala bekämpningsmedel misstänks omsätta 4-5,5 miljarder kronor. Rocky Rowe berättar att det handlar om såväl bekämpningsmedel som nyligen förbjudits i Europa som produkter som aldrig varit tillåtna som säljs på den svarta marknaden. Hälsomässigt drabbar de såväl oss konsumenter som de jordbrukare som använder gifterna. De förorenar också miljön och grundvattnet.

De som åker fast döms ofta till låga böter vilket inte avskräcker från fortsatt verksamhet.

Bland de länder där problemen är som störst nämns Polen, Spanien, Baltikum, Bulgarien, Greklan, Italien, Portugal och Södra Frankrike. Men även Danmark har drabbats. Enligt Branschorganisationen Svenskt Växtskydd har Sverige hittills klarat sig bra men man efterlyser hårdare myndigheteskontroll.

För närvarande verkar det som att man kan känna sig ganska lugn om man köper svenska frukter och grönsaker när det är säsong för det. Vill man känna sig säker är alltid ekologiska varor att föredra då dessa genomgår hårdare kontroller.

I sin senaste rapport slår Svenskt Kvalitetsindex (SKI) fast att svenskarna förvisso gärna vill ha låga priser men att man är beredd att betala för ekologiska varor. Det är tur, får man väl lov att säga.


Läs mer: Svd: Förbjudna gifter i frukt och grönt, Svd: Olagliga medel i svenska butiker, TT: Service lika viktigt som priset), (Skånskan), (Nyhetskanalen), (Svd), (Kristianstadsbladet)
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: