torsdag 29 januari 2009

Stoppa GMO-odling i Sverige


I ett brev till Regeringen kräver Rune Lanestand från Förbundet Sveriges Småbrukare att Sverige ska bli en GMO-fri zon. Jag återger här hela brevet:

Stoppa GMO-odling i Sverige

Till Regeringen

Årsmötet med Småbrukare i Väst kräver att jordbruksminister Eskil Erlandsson och regeringen omprövar sitt beslut att fr o m i vår släppa fritt fram för kommersiell odling av GMO-grödor i Sverige.
I filmen Monsantos värld som nyligen visades i SVT framkom ytterligare vilka stora hälsorisker både för människor och djur genmodifierade livsmedel medför.
Att som Monsanto, BASF och andra multinationella genteknikföretag skaffa sig patent och monopol på utsäde är oacceptabelt. Det innebär att bondens frihet att ta sitt eget utsäde försvinner. Patenten leder till monopolisering och utarmning av sorter och odlingssätt.
Monsantos GMO-grödor är även skräddarsydda för företagets växtgifter.
90 procent av all GMO-forskning går ut på att växterna ska tåla mer växtgift, mer konstgödsel och/eller själva producera ett växtgift som dödar insekter. De dödar också humlor och bin vilket redan lett till en omfattande bidöd i USA som har mycket stora GMO-odlingar.
Om regeringen ändrar sitt beslut om att släppa fram kommersiella GMO-odlingar får vi ett historiskt tillfälle att skapa en nisch för svenskt jordbruk som GMO-fritt land. Man kan dra en parallell till KRAV-märkta/ekologiska livsmedel, där efterfrågan ökat mycket kraftigt och fått en allt större ekonomisk betydelse. 70 - 80 procent av konsumenterna vill inte köpa GMO-livsmedel och en ännu större procent av bönderna vill inte odla genmanipulerade grödor.
I väntan på att regeringen vill ompröva sitt beslut och förbjuda GMO-odlingar i Sverige vädjar vi till alla jordbrukare att inte odla GMO-grödor.
Småbrukare i Väst har tidigare utropat Västra Götaland som en GMO-fri zon och vill att såväl Västra Götalandsregionen som kommunerna, inte minst av hälsoskäl, vägrar inköpa livsmedel som kan innehålla GMO.
Ett nytt regeringsbeslut som förbjuder GMO-odlingar i Sverige kan utan prestigeförlust motiveras med att det sedan beslutet fattades har framkommit väldigt många nya fakta om riskerna med GMO.
Släpps de genmanipulerade grödorna ut i full skala i fältodling sprider sig dessa till allt utsäde. Vilket innebär att det inom några år inte längre finns svenska KRAV/ekologiskt odlade produkter fria från GMO att köpa i affärerna. De flesta GMO-grödor innehåller också en antibiotikagen som leder till ökad resistens mot antibiotika.

Vänersborg 2009-01-25

Enligt uppdrag
Rune Lanestrand
kommentar till lanestrand@telia.com


Läs mer: Rune Lanestrands blogg, Land Lantbruk: Honung laddad med GMO-pollen, SMP: Gör Växjö GMO-fritt, Miljö & Utveckling: Mer bekämpningsmedel med GMO, Naturskyddsföreningen: Gengrödor inte hållbart
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: