onsdag 13 augusti 2008

Klimatmärkningens vara eller icke vara

Den klimatmärkning som bloggen tidigare skrivit om fortsätter att stöta på kritik. Samtidigt arbetas det på en bättre klimatmärkning. Kritiken gäller alltjämt osäkerheten och att man som konsument kan luras att köpa en ”klimatsmart” vara som egentligen är värre för klimatet jämfört med någon annan produkt. Exempelvis är det i regel bättre att välja vegetarisk kost än kött. Konsumenten kan dock luras att välja en klimatmärkt köttbit istället för linser eller annat so vore bättre för klimatet.

Försvararna menar dock att man inte vill gå in och peta i vad människor ska välja för varor, däremot vill man vägleda så man kan välja det klimatmässigt bättre köttet när man ändå ska köpa kött.

Kritik kommer också från Svensk Handel som menar att ytterligare märkning förvirrar konsumenterna som redan ska hålla reda på Nyckelhåler, Svanen, Svenskt sigill, Krav mm. Klimatmärkningen efterfrågas dock av konsumenterna.

Institutet för livsmedel och bioteknik (SIK) arbetar nu för fullt med att skapa en kunskapsbank för klimatmärkningen. Idag ingår cirka 140 produkter i databasen men målet är att företag ska kunna använda databasen för praktiskt taget alla produkter för att lätt kunna ta fram klimatvänliga produkter.

Åtta av tio svenskar tycker det vore önskvärt med klimatmärkning på varorna, enligt en undersökning som gjordes i våras. Sedan dess har visserligen klimatdebatten tunnats av något men sannolikt finns det fortfarande ett stort intresse. Det viktiga blir att klimatmärkningen inte gör konsumenterna blinda.

Det är alltid bättre att gå än att köra en klimatmärkt bil.


Läs mer:
DN: Databas skapas över klimatsmart mat
ETC: Klimatmärkning av mat kritiserad
Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: