måndag 16 mars 2009

Rökningen minskar men fortfarande röker allt för många

På fem år har antalet dagliga rökare minskat med 200 000 personer. Andelen kvinnor som röker har minskat från 19 till 14 procent, vilket innebär en minskning med 130 000 kvinnor. Hos männen har andelen rökare minskat från 14 till 11 procent, en minskning med 70 000 individer. Även snusningen minskar. Uppgifterna kommer från Statens folkhälsoinstitut som genom generaldirektören Sarah Wamala presenterar en ny rapport i Dagens Nyheter idag.

Rökning är dock fortfarande ett stort problem. Över 900 000 svenskar röker varje dag trots att de allra flesta är medvetna om de vetenskapliga bevisen för att rökare löper en större risk att drabbas av en mängd allvariga sjukdomar, allt från sömnproblem till hjärtinfarkt. Sjukdomarna innebär en enorm smärta såväl för den drabbade som för den drabbades anhöriga.

Problemet är att de allra flesta människorna som röker tänker att farorna inte drabbar dem. I ett märkligt felriktat självförsvar blickar man åt personer i sin närhet som rök och minsann blivit över 90 år istället för att kika på de i närheten som rökt och dött innan de var 50. Man silar mygg och sväljer kameler för att låna bibliska uttryck. Metoden får rökaren att må bättre för stunden istället för på lång sikt. Jag vet för jag har också rökt.

I artikeln i DN finns en massa statistik. Jag återger inte det här eftersom det är enklare för den intresserade att följa länken nedan.

I rapporten finns också andra uppgifter än de om rökning och snusning. Den nationella folkhälsoenkäten redovisar också utvecklingen för ett flertal andra levnadsvanor; alkohol- och kostvanor, bruk av cannabis, fysisk aktivitet och stillasittande fritid.

Bland annat konstaterar man att:

· kvinnor i Stockholm tillhör de minst överviktiga
· den fysiska aktiviteten är hög bland män i Halland och kvinnor i Kronoberg
· andelen dagliga rökare är minst bland kvinnor i Kalmar och bland män i Västerbotten
· riskabla alkoholvanor är vanligare bland kvinnor i Stockholm än bland kvinnor i övriga riket
· fetma är vanligare bland män i Norrbotten än bland män i övriga landet.


Läs mer: DN: "Nu minskar rökningen i alla samhällsgrupper, Folkhälsoinstitutet: Allt färre röker visar nationell folkhälsoenkät, SMP: Kronobergs kvinnor mest fysiskt aktiva, Barometern: Lika många män som kvinnor röker, Sydsvenskan: Rökningen minskar, Tobaksfakta: Nya siffror om tobaksbruket, Newsdesk: Allt färre röker visar nationell folkhälsoenkät, Jonssons funderingar: 900 000 är för många, SvD: Rökning minskar i alla samhällsskikt
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: