måndag 23 mars 2009

Positiv hjälp och mer information för folkets hälsa


Fetma är en direkt förklaring till bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer, konstaterar Cancerfonden i sin senaste årsrapport. Samtidigt visar Sifo att lågutbildade inte tror på sambandet. Kunskapen om hur man kan förebygga cancer har därmed blivit en klassfråga.

I en artikel i DN skriver Ursula Tengelin och Bengt Westermark från Cancerfronden bland annat att 50 000 svenskar drabbas av cancer varje år. 22 000 av dessa avlider. En tredjedel av cancerfallen skulle kunna hindras genom preventivt arbete.

Den farligaste riskfaktorn är rökning. De allra flesta vet att rökning och cancer har ett samband. Att det finns ett tydligt samband mellan cancer och fetma och övervikt är däremot inte lika välkänt hos alla. Enligt artikeln är fetma, liksom rökning, vanligast i grupper med låg inkomst och utbildning.

Anledningarna är flera. Barn i fattigare familjer äter snabbmat i högre utsträckning än barn i mer förmögna familjer. Barn till höginkomsttagare har i högre grad aktiva fritidssysselsättningar.

Enligt Sifoundersökningen ser man också en skillnad i kunskap mellan högutbildade och lågutbildade kring fetma och cancer. Andelen som tror att sambandet är litet eller mycket litet är dubbelt så hög bland lågutbildade. Sacos medlemmar har högre kunskap om sambandet än LO:s.

Personligen skulle jag tycka att de vore intressant att också veta om de som svarade på frågorna var överviktiga eller normalviktiga. Det konstateras ju att fler lågutbildade är överviktiga samtidigt som fler lågutbildade sägs sakna kunskap om sambandet mellan övervikt och cancer. Kanske är det bara den klassiska försvarsmekanismen som slår till?

Det är vanligt att rökare tänker att cancer kommer inte drabba mig och man känner sig förföljd som rökare när nya förbud kommer mot rökning på allmänna platser. Säkert tänker många överviktiga likadant. De väljer att blunda för rapporter om övervikt och cancer därför att de är trötta på att läsa alla rapporter om vad övervikten ställer till med. De känner sig förföljda på grund av sin övervikt.

Nu vet vi inte vikten på de som svarade. Kanske är det en ren klassfråga. Informationen om cancer och övervikt kanske bara når ut i medier som överklassen läser? Men egentligen spelar det inte någon jättestor roll. De flesta är överens om att det inte är hälsosamt att ha fetma. Om de inte känner till kopplingen till cancer så lär de ändå känna till andra sjukdomar som är kopplade till folksjukdomen. Det borde räcka för att försöka gå ner i vikt. Gör det inte det så lär inte ännu en sjukdom på riskhyllan leda till avgörande levnadsförändringar.

Information behövs, men kanske inte alltid skrämselinformation. Samhället bör kunna hjälpa människor till förändringar genom positiv hjälp. Det tror jag skulle kunna hjälpa många.


Läs mer: DN: "Kunskapsskillnader gör cancer till en klassfråga", Cancerfonden, Kristianstadsbladet: Kunskap om cancer klassfråga, Sydsvenskan: Kunskap om cancer klassfråga, SvD: Kunskap om cancer klassfråga
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Anonym sa...

Idiotisk aspekt.
Debattförfattarna visar mera av sina inskränkta inställningar till akademiker kontra populasen än verkliga fakta.
Skillnaden är i verkligheten de sociala förutsättningarna. Detta omnämns över huvudtaget inte i inlägget. Istället vill författarna på ett närmast storebrorsmässigt vis tuta i läsaren att forskarna vet bättre.
BULL!