tisdag 22 januari 2008

Dålig luft på Hornsgatan blir rättssak

Svenska Naturskyddsföreningen har upprättat en anmälan till Miljö- och stadsförvaltningen i Stockholm. Anmälan gäller den dåliga luften på Hornsgatan. I anmälan skriver man bland annat

Anmälarna upplever betydande problem med luftföroreningarna i och utanför sina bostäder på Hornsgatan. De oroar sig för den kraftigt förhöjda risken att drabbas av lungcancer och andra sjukdomar som den dåliga luftkvaliteten för med sig. De mätningar som ombesörjs av Stockholms stad omedelbart i anslutning till de klagandes adresser visar att 4 och 9 § i förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft överträds regelbundet och i betydande omfattning.


Främst är det den stora mängden kvävedioxid som är skadlig. Kvävedioxid i för stora mängder är direkt dödligt men även i mindre mängder kan det orsaka irritation i luftvägarna och lungorna. Personer som redan har lungproblem eller astma löper störst risk.Naturskyddsföreningen menar att Hornsgatan är en av de gator i EU som har sämst luft. Luften är bara sämre på fem andra platser i EU. Dessa platser finns i Polen, Grekland och Italien.

I ett pressmeddelande säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson att detta är ett första steg och att man är beredda att ta målet ända till EG-domstolen om inte luften på Hornsgatan blir bättre.

Anmälan riktas mot Stockholms stad men frågan är dock vad de kan göra för att åtgärda problemen. Dålig luft är en konsekvens av framför allt för mycket biltrafik. Man kan dra om vägarna, eller stänga av dem runt Hornsgatan. Det skulle dock bara flytta problemet, inte åtgärda det. Det skulle göra den boende på Hornsgatan mycket gladare, men samtidigt någon annan ledsen och på sikt skulle det inte göra någon glad.

Det som krävs är bättre fordon. Staten bör i större grad än idag hjälpa utvecklingen framåt och stödja forskning kring miljövänliga fordon. Kollektivtrafiken blir dyrare och dyrare på en mängd orter i landet. Den borde istället bli billigare eller gratis. Gratis kollektivtrafik skulle kosta en slant men gynna miljön och minska slitningen på vägarna.

Det är bra att SNF anmäler Stockholms stad. Det sätter fokus på frågan. Men lösningen måste bli permanent och inte tillfällig. Vi vinner inget på att giftpartiklarna och kvävedioxiden flyttas. Gifterna måste bort.

Källor:
SNF: Dålig luft på Hornsgatan ska drivas ända till EU
SNF: Läs hela anmälan som PDF
SvD: Hornsgatans luft anmäls
SvD: SNF anmäler dålig luft på Hornsgatan
Stockholms miljöbarometer: Kvävedioxid

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: